V Mezinárodní den mateřského jazyka byl zahájen mezinárodní festival „Lukomorje“

V Mezinárodní den mateřského jazyka byl zahájen mezinárodní festival „Lukomorje“

Dne 21. února se za podpory Ruského domu v Praze uskutečnilo online setkání, věnované Mezinárodnímu dni mateřského jazyka. Akci, které se zúčastnili zástupci 11 zemí, pořádal Mezinárodní kulturní institut „Klíč“ a Klub mládežnické a dětské diplomacie v ČR.

Online setkání bylo zahájeno uvítacím projevem zmocněné vedoucí Ruského domu v Praze A. Šuniny, která zdůraznila význam podobných mládežnických iniciativ pro zachování a rozvoj ruského jazyka a kultury v cizích zemích. Kromě toho se účastníci setkání dozvěděli o možnosti studia na ruských vysokých školách podle kvóty.

Podle zavedené tradice byl v Mezinárodní den mateřského jazyka zahájen každoroční mezinárodní festival „Lukomorje“, jehož součástí je soutěž čtenářů, dny ruské literatury, semináře a další akce.