Online představení hry „Nachové plachty“

Online představení hry „Nachové plachty“

Jednou se spisovatel Alexandr Grin procházel po Petrohradě. V té době se sotva zotavil z těžké nemoci a vedl život zasmušilého, nepřátelského poustevníka. Cestou se zastavil v obchodě s dětskými hračkami, v jehož výloze stála krásná loď s bílou plachtou. Grin později vzpomínal: „Ta hračka mi něco řekla, ale já nevěděl co“. A po nějaké době se posadil, aby napsal nový příběh. Tak vznikly „Nachové plachty“ s Assol, která čeká na svého Greje. Stále zůstává záhadou, jak se Alexandru Grinovi v proudu nekonečných ran osudu – s vězeními, nemocemi, chudobou – podařilo uchovat úžasný pohádkový svět. A nejen uchovat, ale také ho věnovat čtenářům.
Nabízíme vám si znovu připomenout tento romantický příběh a zhlédnout stejnojmenný muzikál podle díla, poprvé vydaného před sto lety. Hra je k dispozici na www.culture.ru/live/movies/16272/alye-parusa