Soutěž o Národní cenu „Křišťálový kompas“

Soutěž o Národní cenu „Křišťálový kompas“

Zveme vás k účasti v soutěži o Národní cenu „Křišťálový kompas“ – prestižní ocenění v oblasti národní geografie, ekologie, ochrany a propagace přírodního, historického a kulturního dědictví pod záštitou Ruské geografické společnosti.

Zúčastnit se mohou domácí a zahraniční veřejné organizace, vědecké a vzdělávací insti

tuce, podniky různých oborů, ale i nezávislé iniciativní skupiny, veřejní činitelé i soukromé osoby.

Nominace na ocenění:

– Vědecký úspěch

– Osvěta

– Nejlepší sociální a informační projekt pro zachování přírodního, historického a kulturního dědictví

– Nejlepší ekologický projekt průmyslových podniků, podnikání

– Cestování a expedice

– Nejlepší mediální projekt

– Edice

– Fotografické práce

– Občanská pozice

– Nejlepší regionální projekt

– Veřejné uznání

Přihlášky je možné podat do 20. února 2023 v ruštině a angličtině.

Více informací na webu Ceny: https://rus-compass.ru/