Zveme vás ke sledování pohádkové hry „Sněhurka“

Zveme vás ke sledování pohádkové hry „Sněhurka“

Nebylo náhodou, že velký ruský dramatik Alexandr Ostrovskij nazval svou „Sněguročku“ (Sněhurku) pohádkovou hrou. Právě prostřednictvím pohádky na Rusi z dávných dob sdíleli moudrost a předávali nasbírané zkušenosti z generace na generaci. Hrdinové díla by se podle autorovy myšlenky měli naučit lásce a soucitu a děj by měl vést k pochopení toho, jak důležité je umět vidět své činy zvenčí, naslouchat druhým a vážit si života ve všech jeho projevech.

V předvečer Starého Nového roku vás zveme ke sledování této nádherné

pohádkové hry v podání umělců Rjazaňského oblastního hudebního divadla.

Představení je k dispozici na www.culture.ru/live/movies/41435/snegurochka