Online představení hry „Alexandr Něvskij“

Online představení hry „Alexandr Něvskij“

Kníže Alexandr Něvskij se do dějin Ruska zapsal jako velký vojevůdce – jeho významné činy zahrnují slavnou Něvskou bitvu, Ledovou bitvu a Litevské tažení. Zároveň byl považován za talentovaného diplomata a skutečného vlastence ruské země, který se při rozhodování řídil křesťanskými ctnostmi, milosrdenstvím a filantropií.

Není divu, že v polovině 16. století byl ruský kníže kanonizován a o dvě století později byly na příkaz Petra I. jeho relikvie přeneseny do současné Alexandro-Něvské lávry.

Dnes vás zveme ke sledování životopisného představení „Alexandr Něvskij“ Činoherního divadla M.S. Ščepkina. Představení se uskuteční v nestandardním formátu tzv. „divadla ve foyeru“. Je k dispozici na www.culture.ru/live/movies/15948/aleksandr-nevskii