Česká republika hostila „Geografický diktát 2022“

Česká republika hostila „Geografický diktát 2022“

Dne 30. října 2022 se na 8667 místech v Rusku a po celém světě konala mezinárodní vzdělávací akce „Geografický diktát“.

Diktát pořádá Ruská geografická společnost každoročně od roku 2015. Jeho cílem je popularizovat geografické znalosti a zvýšit zájem o geografii Ruska.

Letos byl dějištěm diktátu v České republice ostravský Ruský dům, kde se sešlo 15 lidí, aby si ověřili své znalosti z ruského zeměpisu. Všichni účastníci obdrželi certifikáty a na závěr diktátu mohli své odpovědi probrat při přátelském obědě.

Kdo se nechtěl diktátu osobně zúčastnit, mohl se zaregistrovat na centrální platformě pro konání diktátu a na dálku odpovědět na otázky. Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit diktátu 30. října, je možné napsat ho online na https://dic.rgo.ru/ do 14 hod. moskevského času dne 10. listopadu 2022.