Geografický diktát 2022

Geografický diktát 2022

Ruská geografická společnost vás zve k účasti na mezinárodní vzdělávací akci „Geografický diktát“, která se bude konat 30. října.

V minulých letech akce zahrnovala více než 110 zemí, všechny kontinenty planety, včetně Antarktidy. Tradičně můžete diktát psát ve školách a univerzitách, muzeích a knihovnách, přírodních rezervacích a národních parcích, ve vlacích a na mnoha dalších místech.

Diktát 2022 je k dispozici v angličtině, ruštině, čínštině, arabštině, hindštině, francouzštině a španělštině!

Zahraniční účastníci, kteří dosáhli maximálního počtu bodů za diktát (100 %), získají certifikát, který jim dale umožní získat vyšší šance na výběr pro mezinárodní expedice, terénní výzkumy a další zajímavé projekty Ruské geografické společnosti.

Místa konání budou mít během října a listopadu také exkluzivní příležitost využít vzdělávací obsah jedné z nejstarších geografických společností na světě! Pokud chcete získat exkluzivní přístup k dokumentárním filmům, přednáškám, online výstavám a dalším materiálům poskytnutým pořadateli, stačí se zaregistrovat na zahraniční platformě pro psaní diktátu!

Samotný diktát se bude skládat ze 40 otázek, rozdělených do dvou částí. První částí základní úrovně, skládající se z 10 otázek, je geografický “likbez” (likvidace negramotnosti), vycházející ze známých faktů z geografie. Druhá část – 30 otázek -bude vyžadovat uplatnění nápaditého myšlení, logiky a erudice.

Geografický diktát 2022 byl připraven ve spolupráci s geografickými společnostmi, nadacemi, slavnými osobnostmi, cestovateli i amatérskými autory!

Registrace je otevřena do 21. října na https://dictant.rgo.ru/user/register