XXVIII. celostátní seminář rusistů ČR v Mohelnici

XXVIII. celostátní seminář rusistů ČR v Mohelnici

Ve dnech 16. – 17. září 2022 se ve městě Mohelnice (Olomoucký kraj) konal XXVIII. celostátní seminář rusistů ČR, který každoročně pořádá Česká asociace rusistů. Semináře se zúčastnili učitelé ruského jazyka, působící na základních, středních a vysokých školách v ČR. Seminář se konal za podpory Ruského domu v Praze.

Na programu semináře byly prezentace na téma moderní ruský jazyk a metody výuky ruštiny jako cizího jazyka. Semináře se zúčastnila vedoucí Kurzů ruského jazyka v Ruském domě v Praze Ludmila Nyklová, která účastníky semináře informovala o možnostech získání vzdělání v Rusku v bakalářském, magisterském a postgraduálním programu a také o kurzech ruského jazyka, akademických a vzdělávacích stážích v Ruské federaci v rámci kvóty vlády Ruské federace.