Začíná mezinárodní olympiáda „«Open Doors!» pro bakaláře a magistry

Začíná mezinárodní olympiáda „«Open Doors!» pro bakaláře a magistry

Dne 15. září začíná registrace na olympiádu «Open Doors!»  – soutěž pro ty, kteří plánují nastoupit do magisterského nebo postgraduálního programu v Rusku.

Olympiáda se koná v rámci národního projektu „Věda a univerzity“ za podpory Ministerstva školství a vědy RF. Organizátorem je Asociace předních univerzit země „Globální univerzity“.

Účastníci si mohou vyzkoušet intelektuální soutěže ve své zemi, zatímco vítězové a ocenění získat bezplatné vzdělání na nejlepších ruských univerzitách.

Chcete-li se zúčastnit olympiády, musíte se zaregistrovat na webových stránkách projektu: od.globaluni.ru.

Registrace probíhá od 15. září do 10. prosince 2022.

Olympiády se mohou zúčastnit cizinci, kteří mají vysokoškolské vzdělání ne nižší než úroveň «licence» či «bachelor studies» nebo kteří dokončí studium na odpovídající úrovni v roce 2023.

Olympiáda se koná ve 14 širokých profilech:

Obchod a management,

Biologie a biotechnologie,

Inženýrství a technologie,

Klinické lékařství a veřejné zdravotnictví,

Kognitivní neurovědy a psychologie,

Informatika a datová věda,

Lingvistika a literární kritika,

Matematika a umělá inteligence,

Vědy o Zemi,

Školství,

Politické vědy,

Fyzikální vědy,

Chemie a materiálové vědy,

Ekonomie a ekonometrie.

Každý profil má dva programy: magisterský a postgraduální. Účastníci mohou absolvovat intelektuální testy v několika profilech.

Olympiáda v magisterském programu se koná ve 2 etapách, v postgraduálním – ve 3 etapách. Všechny fáze olympiády se konají online v ruštině nebo angličtině podle výběru účastníka. Vítězové a ocenění si mohou vybrat studium vzdělávacích programů ruských univerzit, které odpovídají profilu olympiády.

V první etapě účastníci vyplní portfolio a poskytnou porotě své úspěchy a motivační dopis o důvodech výběru profilu a studia v Rusku.

Ve druhé etapě účastníci plní úkoly olympiády v režimu proctoring: absolvování etapy je zaznamenáváno webovou kamerou a umožňuje zajistit dodržování pravidel olympiády.

Postgraduální program ve 3. fázi umožňuje online setkání účastníků a potenciálních školitelů. Každý účastník může absolvovat pohovor se třemi supervizory. V průběhu olympiády mají účastníci možnost seznámit se s portfoliem všech vědeckých školitelů pořádajících univerzit.