Online prohlídka výstavy „Velké poselstvo“

Online prohlídka výstavy „Velké poselstvo“

V roce 1697 se ruský car Petr I. vydal „dobýt“ Evropu. Jeho cesta trvala téměř rok a půl. Během ní navštívil Rakousko, Sasko, Holandsko, Anglii a další cizí země. Tato cesta vešla do historie jako „Velké poselstvo“ a stala se výchozím bodem pro zahájení rozsáhlých reforem v Rusku.
V rámci oslav 350. výročí narození Petra I. připravilo Státní historické muzeum výstavu, věnovanou „Velkému poselstvu“. Nabízíme vám absolvovat online prohlídku kliknutím na odkaz www.culture.ru/live/movies/34584/petr-i-puteshestvie-..