Dne 3. září 2022 se bude konat „Diktát vítězství“

Dne 3. září 2022 se bude konat  „Diktát vítězství“

Dne 3. září 2022 se bude již počtvrté konat Mezinárodní vlastenecká akce „ Diktát vítězství“, které se může zúčastnit každý zájemce bez rozdílu věku.

Cizinci budou moci absolvovat „Diktát vítězství“ online na webových stránkách akce diktantpobědy.rf v jednom ze čtyř jazyků – angličtině, španělštině, francouzštině nebo čínštině.

„Diktát vítězství“ obsahuje 25 otázek o historii druhé světové války a provádí se formou testování.

Nechtěli byste si vyzkoušet své znalosti historických faktů?