Online dokument «Tuva: odvěké bratrstvo»

Online dokument            «Tuva: odvěké bratrstvo»

Tuvinci jsou úžasní lidé už jen proto, že mají nějaké spojení s přírodou, které je pro běžného člověka nepolapitelné. V našem moderním světě si zachovávají víru v duchy přírody, chodí si pro radu k šamanovi, ctí zvířata, která střeží rodinu a přísně dodržují rituály, zděděné od svých předků.

Dnes – v Den Tuvinské republiky – vám nabízíme bližší pohled na tento tajemný lid a jeho bohaté kulturní dědictví sledováním dokumentárního filmu Ruské geografické společnosti „Tuva: odvěké bratrstvo“.

Film je k dispozici na https://kino.rgo.ru/films/180irtual-tour/