Mezinárodní vědecko-praktická konference – Inovativní informační technologie

Mezinárodní vědecko-praktická konference – Inovativní informační technologie

Od 26. do 30. dubna 2021 se bude v Praze konat Mezinárodní vědecko-praktická konference – Inovativní informační technologie (Information Innovative Technologies, I2T).
Cíl konference: vývoj mezinarodní spolupráce v oblasti inovativní aktivity na základě moderních informačních technologií.
Klíčové úkoly: výměna zkušeností s řesením problémů současnosti ve vzdělávání, vědě, průmyslu a socioekonomické sféře; organizování vědeckých kolektivů pro efektivní realizaci inovativních projektů; poskytování možnosti výměny mezinarodní zkušenosti profesionalů a mladých odborníků.
V rámci konference budou organizována plenární a dílčí zasedání, na kterých můžete poslouchat přednášky reprezentantů mezinárodní vědecké obce z různých oblastí.
Výsledky konference budou ve sborníku článků (ISSN 2542-1824).
Na konferenci budou probíhat workshopy, kulaté stoly, školní semináře a kurzy zvyšování kvalifikace.

Konference je zaměřena na následující hlavní směry:
Plenární zasedání
Fundamentální problémy inovatiky
Zkoumání výsledků fundamentálních vyzkumů v různých oblastech vědeckých a praktických aktivit.
Forma přednášky: plenární.
Maximální délka výstupu: do 30 minut.
Dílčí zasedání
Informační technologie ve vzdělávání
Řešení otázek: management ve vzdělávacím procesu na zakladních, středních a vysokých školách; kombinované studium; použití informačních technologií pro zvýšení kvality ve vzdělávání a další.
Forma přednášky: dílčí.
Maximální délka výstupu: do 10 minut.
Informační technologie ve vědě a průmyslu
Řešení otázek použití moderních informačních technologií při vědeckých výzkumech a vývoji nových druhů techniky a technologie.
Forma přednášky: dílčí.
Maximální délka výstupu: do 10 minut.
Informační technologie v socioekonomické sféře
Zaměření na otázky použití informačních a inovativních technologií v různých sférách života a aktivit společnosti.
Forma přednášky: dílčí.
Maximální délka výstupu: do 10 minut

Termíny a podmínky účasti konference

 1. března 2021 – ukončení přednostní registrace, přijímání prezentačních materiálů a registračních poplatků;
 2. března 2021- ukončení registrace, přijímání prezentačních materiálů a registračních poplatků;
  26.-30. dubna 2021 – dny uskutečnění konference
  Registrace – registrační formulář je umístěn na webových stránkách konference www.diag.ru
  Prezentační materiály posílejte na e-mailovou adresu organizační komise konference – i2t@diag.ru.
  Oficiální jazyky konference: ruština, angličtina, čeština.

Pro zaplacení registračního poplatku jako soukromá osoba můžete využít formulář na strankách konference a zároveň si vytisknout potvrzení o platbě.
Pro zaplacení registračního poplatku jako organizace musíte poslat žádost komisi na e-mailovou adresu (i2t@diag.ru) a priložit fakturační údaje vaší organizace.
Kopie potvrzení o platbě by měla být poslána na e-mailovou adresu komise (i2t@diag.ru).
Registrační poplatky zahrnují úhradu za redakční a vydavatalskou práci s materiály do sborníku, za služby a materiál pro účastníky konference (účastnická karta, účast na všech oficiálních akcích konference, komplet informačních materiálů).
Let, transport a pobyt v hotelu není zahrnut v registračním poplatku , účastníci si toto vše platí sami.

Požadavky k registrování prezentačních materiálů
Materiály budou přijaty pouze v angličtine.
Text článku pro sborník musí být připraven v programu Microsoft Word s následujícími parametry:

 • velikost stránky – A4 s okraji 25 mm nahoře, dole, vpravo, vlevo;
 • font – Times New Roman;
 • styl – obyčejný;
 • velikost písma – 10;
 • řádkování – jednoduché;
 • odsazení – 1,25 cm;
 • zarovnat text do bloku.
  Délka článku: 3-5 stran.
  Struktura článku:
 • název
 • příjmení a jméno autora
 • jméno organizace
 • anotace
 • klíčová slova
 • samotný text článku
 • bibliografie
  Obrázky k textu musí být prezentovány ve formátu JPG. Vzorce musí být ve standartní editaci vzorců, nebo prezentovány jako obrázky JPG.

Tento článek je dostupný v: Russian