Mládežnická sekce konference

V rámci mezinárodní vědecké a praktické konference „Česká republika, slovanský svět a jejich sousedé: otázky dějin a kultury“ k 170. výročí významného českého historika a spisovatele Aloise Jiráska Ruský dům v Praze zve žáky a studenty, aby se zúčastnili mládežnické sekce konference.

Dne 16. října se v Ruském domě v Praze těšíme na mladé účastníky i s jejich díly!

Nejlepší prezentace účastníci představí na mezinárodní konferenci dne 29. října 2021 v online formátu.

Přihlášku můžete podat písemně na adresu naukarsvk@post.cz do 25. září 2021. V přihlášce uveďte jméno a příjmení, věk a název prezentace.

Podmínky účasti:

1) Poskytnout prezentaci nebo video (můžete použít Tik-tok a další formáty videa).

2) Časový limit – do 7 minut.

3) Téma lze zvolit samostatně, ale tak, aby bylo spojeno se jménem Aloise Jiráska.

Příklady témat: „Jméno Aloise Jiráska na geografické mapě České republiky“, „Rusko-český slovníček, sestavený na základě děl Aloise Jiráska“, „Husitské hnutí v díle Aloise Jiráska“, „Díla Aloise Jiráska v kinematografii“.

4) Navrhujeme vytvořit dvojice z účastníků, kteří plynně mluví rusky, a těch, kteří rusky nemluví.

5) Projekty lze předkládat v českém i ruském jazyce.

Těšíme se na spolupráci a přejeme vám hodně tvůrčích úspěchů!       

Kubáňská státní univerzita

Centrum slovanských studií

Fakulta historie, sociologie a mezinárodních vztahů

za podpory Ruského domu v Praze

Mezinárodního kulturní institutu v Hradci Králové

Českého centra v Krasnodaru

dne 29. října 2021 pořádají další (XV.) mezinárodní vědeckou a praktickou konferenci „Česká republika, slovanský svět a jejich sousedé: otázky dějin a kultury“ k 170. výročí významného českého historika a spisovatele Aloise Jiráska. Zveme vás k účasti na práci fóra. K diskusi jsou doporučeny následující otázky:

– historické a literární dědictví A. Jiráska, otázky dějin českého a slovanského osvícenství;

– otázky metodologie a historiografie slovanských zemí a národů;

– legendy a tradice, eposy a historické písně Slovanů jako historický pramen;

-otázky společensko-politického, ekonomického a kulturního rozvoje České republiky;

– problémy mezinárodních vztahů slovanských zemí a jejich sousedů ve středověku, nové a moderní době;

– Slované a jejich sousedé v zrcadle etnokulturních stereotypů a národní mytologie;

– problémy vztahu mezi Slovany a jejich sousedy.

Žádáme vás, abyste do15. srpna 2021 zaslali přihlášku s uvedením tématu vašeho vystoupení a informacemi o autorovi a do 15. září 2021 – text referátu ve formě článku ke sborníku materiálů konference. Vydání knihy je plánováno na začátek fóra.

Věnujte prosím pozornost následujícím parametrům návrhu materiálu. Název – velkými písmeny, uprostřed stránky, v ruštině a angličtině, celé jméno autora v ruštině a angličtině, místo a adresa zaměstnání v ruštině a angličtina, krátká anotace (300–500 znaků s mezerami) v ruštině a angličtině, klíčová slova do 8 slov v ruštině a angličtině. Okraje: pravý 2,5 cm, levý 2,5 cm, horní 2,5 cm, spodní 3 cm, číslování stránek dole uprostřed. Písmo hlavního textu materiálů: velikost 16, řádkování 1. Odkazy v hranatých závorkách s pořadovým číslem, jejich dekódování je uvedeno na konci textu jako „Poznámky“, ve kterých jsou citované (zmíněné) zdroje  seskupeny v uvedeném pořadí. V bibliografickém popisu zdroje musí být uvedeno místo vydání a jméno vydavatele (s výjimkou periodik), rok vydání. Odkazy jsou uváděny v souladu s normou GOST R 7.0.5 2008 „Bibliografický odkaz“. Objem materiálů není větší než 0,5 tištěného listu. (20 000 znaků s mezerami).

Texty vystoupení zasílejte na adresy: vartaneg@yandex.ru – Vartanjan Egnare Gajkovně; vim12@rambler.ru – Olegu Vladimiroviči Matvejevovi.

Doufáme, že vás uvidíme mezi účastníky fóra.

QRCode для The Czech Republic, the Slavic world and their neighbors issues of history and cultureRegistraci můžete uskutečnit na: https://forms.office.com/r/u0ktZA838b