„Na ostří vědy“

„Na ostří vědy“

V rámci Roku vědy a techniky zahajuje Koordinační rada pro záležitosti mládeže ve vědecké a vzdělávací sféře Rady při prezidentovi Ruské federace pro vědu a vzdělávání akci „Na ostří vědy“, zaměřenou na zapojení žáků, jejich rodičů a studentů do vědecko-výzkumné sféry, jakož i porozumění profesi moderního výzkumného pracovníka.

Vědci budou hovořit o svých výzkumech a projektech, o hlavních úspěších ruské vědy a techniky a ukáží, jak jejich vědecké objevy mění každodenní život.

V rámci akce budou realizovány 4 projekty.

První – přednášky předních ruských vědců ve velkých městech všech regionů Ruska. Můžete se setkat s vedoucími laboratoří, laureáty cen mladých vědců, držiteli grantů Prezidentského programu výzkumných projektů.

Druhý – exkurze do vědeckých laboratoří. Každý, kdo má zájem, se bude moci „dotknout“ vědy: dozvědět se, jak probíhají pracovní dny vědců, podívat se na výzkumné vybavení a zjistit, jak se dělají experimenty.

Třetí – vědci přednesou vědecké přednášky na školách, kde sami studovali. Být vědcem je zajímavé a prestižní. Proč? O to se podělí se svými mladými „kolegy”.

Ještě jedním projektem je akce „Křídla dobra“ pro děti z dětských domovů a internátů. Specialisté společnosti pro vývoj bezpilotních prostředků budou pořádat semináře a tvůrčí dílny pro děti o robotice a práci s bezpilotními prostředky. Každé dítě se bude moci naučit ovládat dron a trochu programovat.

Kliknutím na odkaz se můžete zaregistrovat a zúčastnit akce „Na ostří vědy“:

https://clck.ru/…84W