Den ruské vědy v RSVK v Praze

Den ruské vědy v RSVK v Praze

Dne 21. února 2019 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze konal Den vědy, věnovaný Mezinárodnímu roku Periodické tabulky chemických prvků.

Akce byla připravena Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR ve spolupráci s „Laboratoří osvětových projektů“ a Střední školou při Velvyslanectví RF v ČR.

Rok 2019 byl Valným shromážděním OSN vyhlášen Mezinárodním rokem Periodické tabulky chemických prvků. Tato velká událost je věnována 150. výročí objevení Periodického zákona chemických prvků velkým ruským vědcem D. Mendělejevem.

Vědecký novinář, organizátor „Laboratoře osvětových projektů“ a člen Komise Ruské akademie věd (RAV) pro boj s pseudovědou A. Sergejev vystoupil s přednáškou „Věda a pseudověda: mýty o vědě“. Dostupnou formou informoval o příčinách, které umožnily v XXI. století rozvinout se různým pseudovědám, z nichž některé dokonce získaly i vědeckou formu. Podělil se o způsob boje RAV s pseudovědou, objasnil základní principy kritického myšlení, které zabrání tomu, abyste se dostali do vlivu lživých myšlenek a představ.

Dne vědy se aktivně zúčastnili studenti Střední školy při Velvyslanectví RF v ČR. Se zájmem se zapojili do diskuse o aktuálních otázkách, předvedli vynikající znalosti a široký přehled.


Tento článek je dostupný v: Russian