11. ročník ,,Konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích 2018″

11. ročník ,,Konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích 2018″

11. ročník ,,Konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích 2018″ pořádané Ústavem jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni
v úterý 13. listopadu 2018 od 9.30 hodin v univerzitním areálu na Borech.

Jedná se o soutěž nejlepší 10-ti minutové prezentace v anglickém, německém, ruském nebo románském jazyce na pokročilé jazykové úrovni. Této soutěže se účastní pouze studenti, kteří prokázali schopnost prezentovat odborné téma související se studovaným oborem stejně jako o tomto tématu vést plynulou diskuzi.

Kontaktní osoba:
Vlasta Klausová klausova@ujp.zcu.cz
koordinátorka konference