Křest ruského vydání knihy „Velká kniha pověstí, pohádek a legend západních Slovanů“ se uskutečnil v RSVK v Praze

Křest ruského vydání knihy „Velká kniha pověstí, pohádek a legend západních Slovanů“ se uskutečnil v RSVK v Praze

Ve dnech 17. – 18. října 2018 se v rámci akcí u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky ve městech Plzeň, Karlovy Vary a Praha uskutečnil křest ruského vydání knihy „Velká kniha pověstí, pohádek a legend západních Slovanů“ a nového sborníku „Písně Československa“. Akce byla připravena Česko-ruskou společnosti, Českou asociací rusistů a Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR za podpory fondu „Russkij mir“.

Kniha „Velká kniha pověstí, pohádek a legend západních Slovanů“ zahrnuje české, polské, slovenské, moravské, kašubské, lašské, lužické pohádky a pověsti a rovněž díla J. Nerudy, B. Němcové a jiných autorů, z nichž mnohé jsou v ruském jazyce publikovány poprvé. Je mezi nimi i kniha K. J. Erbena „Kytice“.
Na akci byli přítomni spisovatelka a překladatelka sborníku Galina Livšic – Artěmjevová, zástupci ruského nakladatelství „Eksmo“ a předseda České asociace rusistů Jiří Klapka.
Dne 17. října se v Plzni uskutečnil křest knihy v Ruském centru Západočeské univerzity. Zúčastnili se jej učitelé ruského jazyka a studenti univerzity studující ruský jazyk.
V Karlových Varech byla kniha představena na Generálním konzulátě Ruské federace. Na setkání byl přítomen generální konzul RF v Karlových Varech M. Leděněv, zaměstnanci konzulátu a ruští krajané. Během prezentace přítomní projednali otázky historické a kulturní spolupráce českého a ruského národa.
Dne 18. října byly knihy představeny v Ruském středisku vědy a kultury v Praze. Akci zahájil zplnomocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Andrej Končakov. Blahopřál přítomným k 100. výročí vzniku Československé republiky. Poté předal diplomy Rossotrudničestva zasloužilým pedagogům a rusistům za přínos v propagaci a popularizaci ruského jazyka v ČR: I. Maškové, R. Hříbkové, J. Šlezarovi a J. Zubkovské. Vyznamenání Rossotrudničestva obdržela K. Erbenová.
U příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky předseda České asociace rusistů Jiří Klapka předal medaili Josefa Jungmanna Galině Livšic – Artěmjevové, zaměstnanci a vedoucímu Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR (2012-16) L. Gamzovi za velký přínos do rozvoje rusko-českých vztahů. Diplom za rozvoj rusko-českých a rusko-slovenských vztahů předal zplnomocněnému vedoucímu Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakovovi, předsedkyni nakladatelství „Eksmo“ J. Alexejevové, redaktorce A. Ustinovové, předsedkyni kulturně-osvětového českého klubu z Novorossijska I. Traťjakovové.
Poté Galina Livšic – Artěmjevová informovala o tom, jak sborník vznikal.
Nový zpěvník „Písně Československa“ představil jeho autor, předseda České asociace rusistů Jiří Klapka. Zahrnuje oblíbené české, slovenské, moravské, slezské lidové písně a autorské písně s překladem do ruského jazyka. Spolu s hudební skupinou „Kapka“ poté zazpíval několik známých písní ze sborníku.
Večer proběhl v přátelské atmosféře. Navštívilo jej asi 70 ruských krajanů a Čechů.

Tento článek je dostupný v: Russian