Zahájení výstavy „Břízový kraj“ v RSVK v Praze

Zahájení výstavy „Břízový kraj“ v RSVK v Praze

Dne 17. října 2018 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze uskutečnila vernisáž tverských umělců, pracujících s vrchní vrstvou březové kůry (berestou) „Břízový kraj“.  Akce byla připravena Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR ve spolupráci se Školou umění při RSVK v Praze.

Na výstavě v Ruském středisku vědy a kultury v Praze jsou představena díla mistra pletení z „beresty“ A. Gavrilova, autorky ozdob, vytvořených technikou „beresťanaja skaň“ J. Bočkarjovové, obrazy tverského malíře A. Judina a unikátní obrazy na „berestě“ malířky N. Rjabovové.

O takových umělcích, jako je N. Rjabovová, se obyčejně říká, že jsou to samouci. Bez speciálního vzdělání se naučila různé techniky malířství s využitím různých materiálů a získala svůj neopakovatelný autorský styl – obrazy na „berestě“. Právě s těmito obrazy se umělkyně zúčastnila ruských a mezinárodních uměleckých projektů a festivalů.

Výstavu zahájil zplnomocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Andrej Končakov. Zdůraznil unikátnost výstavy a zvláštní atmosféru, kterou vytváří obrazy na „berestě“. Poté N. Rjabovová představila díla svých kolegů a informovala o specifice práce s „berestou“ a svých žácích.

Po oficiální části se všichni zájemci zúčastnili tvůrčí dílny „Kresba kávou“.  Návštěvníci vernisáže pod vedením N. Rjabovové nakreslili své břízové krajinomalby pomocí rozpustné kávy a cukru.

Výstava potrvá do 23. října 2018.