Zasedání České rady Česko – ruské společnosti v RSVK v Praze

Zasedání České rady Česko – ruské společnosti v RSVK v Praze

Dne 28. června 2018 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze uskutečnilo třetí zasedání České rady Česko – ruské společnosti (ČRS). Akce byla organizována za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Zasedání rady ČRS zahájil její předseda J. Klapka, který přivítal všechny účastníky – vedoucí regionálních rad a členy společnosti.  Poté předal slovo zplnomocněnému vedoucímu Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakovovi, který zdůraznil, že Ruské středisko vědy a kultury v Praze je vždy otevřeno projektům společnosti a je připraveno jim poskytnout veškerou podporu. Poblahopřál J. Klapkovi, který je současně i předsedou České asociace rusistů, k obdržení zaslouženého ocenění – státního vyznamenání RF medaile A. Puškina.

Na programu zasedání byla bilance prodělané činnosti za první pololetí roku 2018, zpráva revizní komise, příprava nového projektu pro fond „Russkij mir“ a jiné otázky, které se týkají ekonomické a humanitární činnosti společnosti.

Česko – ruská společnost, z. s, je neziskovou nevládní organizací – nezávislým spolkem usilujícím o vzájemně prospěšné kontakty v různých oblastech kulturního a společenského života mezi občany České republiky a občany Ruska. Při realizaci konkrétních projektů spolupracuje i s partnery v dalších zemích, zejména na Slovensku, Ukrajině a v Bělorusku, včetně krajanských organizací.