Prezentace nové učebnice ruského jazyka pro české školy

Prezentace nové učebnice ruského jazyka pro české školy

     Dne 14. června 2018 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze uskutečnil metodický seminář pro učitele ruského jazyka, během kterého proběhla prezentace nové učebnice ruského jazyka pro české školy „Snova klass!“. Akce byla připravena nakladatelstvím Klett za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Prezentace se zúčastnilo více než 40 osob – učitelů ruského jazyka českých škol.

Hosty přivítala první tajemnice Velvyslanectví RF v ČR J. Barančejeva a zplnomocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov. Vysoce ocenili práci autorského kolektivu, který během posledních let vydává již sedmou učebnici ruského jazyka.

Novou učebnici představila vedoucí autorského kolektivu, docentka Univerzity J. E. Purkyně N. Orlova.

Učebnice „Snova klass!“ je určena pro studenty středních škol, kteří studují ruský jazyk jako druhý cizí jazyk. Jedná se o soubor: učebnice, pracovní sešit a kniha pro učitele. Byl odsouhlasen MŠMT ČR a oficiálně doporučen do českých škol. Řeč jde o přepracované a doplněné verzi učebnice „Klass!“, která byla vydána nakladatelstvím Klett  před několika lety.

Autorka seznámila účastníky semináře se strukturou učebnice a zdůraznila, že je vypracována s přihlédnutím k věkovým zájmům žáků. Obsahuje originální texty informativního charakteru, které seznamují studenty s reáliemi Ruska. Lexiko-gramatický materiál je podáván ve velké škále cvičení. Mnoho úloh je věnováno rozvoji návyků poslechu, velká pozornost je udělena cvičení s elementy hry. Orlova zvlášť podtrhla krásný grafický design nové učebnice.

Ve druhé části semináře zaměstnanec nakladatelství Klett  P. Hlavička informoval o elektronických interaktivních verzích učebnic ruského jazyka, připravených nakladatelstvím.

  1. Orlova seznámila přítomné se systémem vzdělávání v Rusku. Na závěr semináře předseda společenské organizace ruských krajanů „Kovčeg – Archa A. Orlov představil doplňkové materiály k nové učebnici, mimo jiné plakáty „Řeky a jezera Ruska“ a „Transsibiřská železnice“, které obsahují mnoho zeměpisných informací a umožňují zábavnější práci s učebnicí.

Prezentace nové učebnice „Snova klass!“ se těšila velkému zájmu učitelů ruského jazyka. Autoři a představitelé nakladatelství odpověděli na četné dotazy účastníků semináře a vyslechli jejich připomínky, jež slíbili zohlednit při tvorbě další učebnice.

Všichni účastníci semináře obdrželi od organizátorů darem nové učebnice a doplňkové materiály.

Эта запись также доступна на: Russian