Koncert „Jarní hlasy“ v RSVK v Praze

Koncert „Jarní hlasy“ v RSVK v Praze

     Dne 4. června 2018 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze uskutečnil koncert Pěveckého studia při RSVK v Praze, na kterém vystoupili mladí operní pěvci. Akce byla připravena za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Koncert zahájila a moderovala profesorka Mezinárodní konzervatoře Praha Tachira Menaždinova, která divákům představila umělce a seznámila je s programem.

Mezi vystupujícími byli i absolventka Moskevské konzervatoře P. Čajkovského I. Leckaja a absolvent Petropavlovského hudebního učiliště J. Grabovskij.

Večer zahájila studentka Mezinárodní konzervatoře Praha V. Vas, v jejímž podání zazněla kompozice „Struna naladěná“ z „Cikánských melodií“ A. Dvořáka a árie z opery „Sněguročki“.

Studentka 3. ročníku Mezinárodní konzervatoře Praha F. Majerová zazpívala árii z opery Ch.W. Glucka, písně „Pstruh“ F. Schuberta a „Skřivánek“ K. Bendla.

Poté vystoupila studentka 4. ročníku Mezinárodní konzervatoře Praha P. Tolokonnikova, která zazpívala kompozici „Aleluja“ W. A. Mozarta a árii Oskara z opery G. Verdi „Maškarní ples“.

Host koncertu I. Leckaja zazpívala árii Leonory z opery G. Verdi „Trubadúr“ a J. Grabovskij árii z opery „Evžen Oněgin“ P. Čajkovského a árii z opery „Sadko“ N. Rimského-Korsakova.

Ilona Pavlova zazpívala árii Mariny z opery A. Dvořáka „Dimitrij“ a „Španělskou písní“ L. Deliba.

Na koncertě rovněž zazněly árie z oper „Vojna a mír“, „Armida“, „Čarodějky“, lidové písně aj.

Klavírní doprovod zabezpečily učitelka Mezinárodní konzervatoře Praha S. Melnikova a absolventka Moskevské klasické akademie Majmonida J. Sogomonova.

Každé vystoupení mladých umělců bylo diváky odměněno bouřlivým potleskem.

 

 

Tento článek je dostupný v: Russian