Ruský spisovatel Svjatoslav Rybas v Praze představil svoji novou knihu v českém jazyce „Mnichov. Benešovo proroctví“

Ruský spisovatel Svjatoslav Rybas v Praze představil svoji novou knihu v českém jazyce „Mnichov. Benešovo proroctví“

Dne 26. března 2018 v Evropském domě – oficiálním zastupitelství Evropské komise a Evropského parlamentu v ČR ruský spisovatel Svjatoslav Rybas představil svoji novou knihu „Mnichov. Benešovo proroctví “, která byla nedávno vydána českým nakladatelstvím „Rockwood and Partner“, s.r.o. Prezentace proběhla pod záštitou poslance Evropského parlamentu MUDr. J. Maštálky.

Prezentaci zahájil předseda České asociace rusistů a Česko ruské společnosti Jiří Klapka, který pro vytvoření atmosféry v Československu v roce 1938 zazpíval dvě písně známého československého skladatele a pěvce K. Hašlera, který zahynul ve fašistickém koncentračním táboře. Jedna z písní, „Když zpívá fontána“, je věnována zradě Československa Francií a Anglií.

Poté vystoupil poslanec Evropského parlamentu za KSČM, člen politické skupiny konfederace Evropské sjednocené levice – Severské zelené levice MUDr. Jiří Maštálka. Podtrhl neutuchající aktuálnost tématu Mnichovské zrady roku1938, kdy pod diktátem Německa, Itálie, Velké Británie a Francie byla Československá republika nucena předat své pohraniční oblasti Německu, Polsku a Maďarsku. Zdůraznil, že letos na Mnichovské konferenci o evropské bezpečnosti jen jeden vystupující připomněl události, které se staly v tomto městě před 80 lety a byly předehrou k Druhé světové válce. Byl jím ministr zahraničních věcí RF S. Lavrov.

Svjatoslav Rybas sdělil, že k problému Mnichovské zrady a roli Československa ve Druhé světové válce se věnoval po návštěvě krypty pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje. Je známo, že zde v roce 1942 našli úkryt a poté zahynuli v nerovném boji českoslovenští parašutisté, kteří spáchali atentát na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha. Zdůraznil, že bez chápání historie Česka a Československa nelze pochopit historii XX. století jako celek.

Svjatoslav Rybas podrobně informoval o roli druhého československého prezidenta E. Beneše v událostech Druhé světové války. Řekl s odvoláním na názor V. Havla, že jeho rozhodnutí kapitulovat pod mnichovským diktátem bylo v té době jedinou a správnou možností. Zdůraznil roli E. Beneše jako jednoho z architektů antihitlerovské koalice.

Na prezentaci rovněž vystoupil překladatel knihy ing. M. Hodač. Sdělil, že český překlad byl vydán dříve než ruský originál. Herec Jiří Brož přednesl několik úryvků z díla. Známý český politolog profesor O. Krejčí podal charakteristiku tvorby S. Rybase jako celku a zdůraznil, že knihy ruského autora je velmi zajímavé číst z hlediska toho, jak v každém dalším pokolení sovětských politiků mizel duch revoluční romantiky. Jestliže v prvním pokolení sovětských lídrů problém „světová revoluce“ či „socialismus v jedné zemi“ přivedl ke krvavým střetům, „o jaké revoluční romantice můžeme hovořit u Gorbačova“?

Na závěr S. Rybas odpověděl na četné dotazy diváků. Na prezentaci bylo přítomno asi 30 lidí, především členů českého Klubu absolventů MGIMO.

Tento článek je dostupný v: Russian