Velký symfonický orchestr P. Čajkovského pod taktovkou Vladimira Fedosejeva vystoupil v Praze

Velký symfonický orchestr P. Čajkovského pod taktovkou Vladimira Fedosejeva vystoupil v Praze

 

Dne 27. prosince 2017 se ve Smetanově síni Obecního domu v Praze uskutečnil v rámci mezinárodního hudebního festivalu „České doteky hudby“ koncert „Ruské hudební klenoty“ Velkého symfonického orchestru P. Čajkovského pod taktovkou světoznámého ruského dirigenta Vladimira Fedosejeva.

Koncert se konal u příležitosti 25. výročí navázání rusko-českých diplomatických vztahů a 135. výročí narození významného ruského skladatele I. Stravinského. Akce byla připravena organizačním výborem festivalu „České doteky hudby“ za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Koncert zahájil ředitel mezinárodního hudebního festivalu „České doteky hudby“ M. Matějka, který přivítal hosty večera. Zdůraznil, že vystoupení Velkého symfonického orchestru P. Čajkovského pod taktovkou Vladimira Fedosejeva probíhá v Praze pod záštitou mimořádného a zplnomocněného velvyslance RF v ČR A. Zmejevského.

Dále vystoupili předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR R. Vondráček a člen městské rady hl. m. Prahy J. Volf, který ve svém vystoupení připomněl přátelství dvou významných skladatelů – P. Čajkovského a A. Dvořáka, mimo jiné vliv P. Čajkovského na tvorbu A. Dvořáka. Zdůraznil rovněž, že nelze zapomínat na podobné kulturní vztahy.

Poté mimořádný a zplnomocněný velvyslanec RF v ČR A. Zmejevskij přivítal přítomné hosty a podtrhl důležitost slaveného data – 25. výročí navázání rusko-českých diplomatických vztahů. Poblahopřál všem k blížícímu se Novému roku a pravoslavným Vánocům.

V rámci koncertu Velkého symfonického orchestru P. Čajkovského na scéně Obecního domu rovněž vystoupili známý český klavírista J. Simon a Pražský filharmonický sbor pod vedením L. Vasilka.

Koncertní program byl zahájen třemi úryvky z baletu Romeo a Julie S. Prokofjeva. Následoval světově známý Koncert č. 1 pro klavír a orchestr P. Čajkovského. Koncert byl ukončen Žalmovou symfonií I. Stravinského.

Vystoupení Velkého symfonického orchestru P. Čajkovského pod taktovkou Vladimira Fedosejeva navštívilo více než 1000 diváků. Byli mezi nimi zaměstnanci velvyslanectví zemí SNS a jiných zemí, čeští veřejní a kulturní činitelé.

Автор фото: Jan K. Čeliš

Tento článek je dostupný v: Russian