Knihovna

 Knihovna Ruského střediska vědy a kultury v Praze

Otevírací doba:

Pondělí-Středa: 9 – 13
Čtvrtek-Pátek: 14 – 18

Žádáme Vás, abyste do knihovny vstupovali pouze s respirátorem FFP2.
Při vstupu si vydezinfikujte ruce připravenou dezinfekcí.
Dodržujte mezi sebou dvoumetrové rozestupy.
Počet návštěvníků v knihovně je omezen: 1 osoba na 15 m2.
Děkujeme za pochopení.

O knihovně

V knihovně RSVK se nachází okolo 17.000 knih a každoročně se tento počet zvětšuje díky dodávkám v rámci státních programů. Hlavní část fondu tvoří ruská
beletrie a memoáry, zahraniční klasika, knihy o umění a literatuře, knihy o historii a lingvistice. Část fondu je věnována dětské literatuře. V knihovně je
rovněž videotéka ruských filmů. Čtenáři knihovny si mohou půjčit dokumentární a hrané filmy na DVD a CD.

Z informační literatury je v knihovně Velká sovětská encyklopedie, encyklopedie o lékařství, psychologii a rovněž slovníky.

Ve foyeru RSVK a v knihovně se pravidelně každý měsíc konají výstavy, věnované ruským významným výročím. Od dubna 2011 je v knihovně k nahlédnutí
informačně-právní systém „Zákonodárství Ruské federace“.

Knihovní řád

Knihovnu mohou využívat všichni zájemci.

Při přihlášení do knihovny se je třeba vykázat platným dokumentem (cestovní pas, občanský průkaz), který si knihovnice okopíruje. Je rovněž třeba zaplatit
čtenářský příspěvek ve výši 200 Kč, který platí jeden rok. V případě, že čtenář ukončí členství dříve, se poplatek nevrací. Čtenáři si mohou knihy půjčovat
domů. Výpůjční doba je 1 měsíc. Po uplynutí tohoto termínu si čtenář může prodloužit výpůjční dobu ještě o 2 týdny na tel. č. 233 370 477.

Domů se nepůjčuje informační encyklopedická literatura. Tu si je možné poskytnout v čítárně. Použití v čítárně knih lidmi, kteří nejsou přihlášení do
knihovny, je bezplatné, ale přístup mají pouze k informační literatuře. V případě ztráty knihy ji čtenář musí nahradit stejnou knihou či ji zaplatit v
souladu s její tržní cenou. Čtenáři, kteří budou přistiženi při krádeži či ničení knih, musí zaplatit pokutu a mohou být vyloučeni z knihovny.

V knihovně je rovněž videotéka ruských filmů na DVD a CD nosičích. Cena za půjčení jedné kazety je 50 Kč. Výpůjční doba trvá 1 týden.

Aktuální knižní výstavy v knihovně:

Ke Dni vítězství ve Velké vlastenecké válce

Vzácná vydání 20.-50. let

Vydání věnovaná knihovně českými občany