VIII. celorepublikový metodický a praktický seminář pro rusisty „Maslenica“

VIII. celorepublikový metodický a praktický seminář pro rusisty „Maslenica“

Ve dnech 10. a 11. března 2021 se konal VIII. celorepublikový metodický a praktický seminář pro učitele ruského jazyka „Maslenica“. Seminář připravilo a provedlo Zastupitelství Rossotrudničestva v České republice ve spolupráci s Českou asociací rusistů a Česko-ruskou společností.
Každoroční seminář pro učitele ruského jazyka, který se časově shoduje s oslavou Maslenice, se letos konal online. Každého dne semináře se zúčastnilo asi 70 učitelů a studentů rusistiky nejen z Prahy a dalších měst České republiky, ale také ze Slovenska a Polska.
Účastníky pozdravil vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v České republice Alexandr Tkačev a předseda České asociace rusistů a Česko-ruské společnosti Jiří Klapka. Alexandr Tkačev poblahopřál Janě Burianové (Gymnázium v Jindřichově Hradci), Vlastě Klausové (Ústav jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni) a Pavle Rudzké (Gymnázium a SOŠ ve Frýdku-Místku) k získání diplomů Rossotrudničestva za podporu a šíření ruského jazyka.
Program prvního dne semináře zahájila přednáška docenta Tulské státní pedagogické univerzity (TSPU) L.N. Tolstého Vladimira Andrejeva „Současná beletrie v ruštině: přehled trendů a významných děl.“ Docentka TSPU Tatiana Kašpirevová vedla tvůrčí dílnu „Online nástroje ve službách ruského jazyka jako cizího (RJJC)“, během níž seznámila posluchače s nástroji, které lze ve vzdělávacím procesu využít k vytváření různých typů úkolů, prezentací a skupinové práce.
Petr Hlavička, zaměstnanec nakladatelství „Klett“, které vydává učebnice ruského jazyka pro školy „Klass!“ a „Klassnyje druzja“, představil interaktivní a elektronické učebnice vydavatelství. Petra Kálecká, autorka vzdělávacích materiálů z ruského jazyka, informovala, jak používat materiály nakladatelství „Klett“ v online kurzech.
První den semináře skončil přednáškou Vasilije Žuravleva, člena Unie novinářů Ruska, řádného člena Ruské geografické společnosti „Ruský sever – území svobody“ o ovládání severních území – „vzdálené hranice“ Ruska – v minulosti i současnosti.
Činnost druhého dne semináře zahájila vystoupení zástupkyň Baltské federální univerzity (BFU) I. Kanta. Docentky univerzity Irina Lukjaněnková a Olga Vertinskaja hovořily o cyklech vzdělávacích videí „Laboratoř ruského jazyka“, „Živá literatura“ a „Živá frazeologie“, zveřejněných na YouTube, které lze použít při výuce a studiu ruského jazyka. Marina Caplinová uspořádala tvůrčí dílnu o „Jazykovém maratonu“ jako formě výuky ruštiny jako cizího jazyka.
Spisovatelka a překladatelka Galina Lifšic-Artěmjevová přednesla účastníkům semináře přednášku „Dobro a zlo ve slovanských pohádkách“. Na téma ruského a slovanského folklóru pokračovala lektorka Západočeské univerzity v Plzni Varvara Golovatinová ve svém vystoupení „Moderní pohádka: vývoj obrazu domácího skřítka v moderní kultuře“. Varvara Golovatinová rovněž pozvala účastníky semináře na online kurz nakladatelství Fraus „Ruská kultura ve výuce ruského jazyka“, jehož je spoluautorkou,
Zástupkyně společnosti Fraus Lenny Dianová publikum informovala o dalších vzdělávacích materiálech z ruského jazyka, které vydavatelství nabízí, včetně online cvičení.
Vedoucí Mezinárodního kulturního institutu „Klíč“ Anna Jevsinová představila divákům mezinárodní projekty MKI „Klíč“ pro žáky a studenty, kteří se učí ruský jazyk.
Nadežda Dubininová, odbornice na testy z Centra pro jazykové testování Petrohradské státní univerzity (CJT PSU), představila projekty Centra pro jazykové testování pro učitele a jejich studenty.
Bohatý program semináře byl ukončen tvůrčí dílnou „Roční koloběh: kalendářní obřady východních Slovanů“, kterou připravili studenti a učitelé Fakulty umění, sociálních a humanitních věd TSPU L. N. Tolstého. Na tvůrčí dílně byly projednány tradice, rituály a historie oslav Maslenice v Rusku. Účastníci semináře se dozvěděli, co je zvykem nabízet příbuzným a přátelům v masopustním týdnu, jaké písně, pořekadla a „častušky“ se v tyto dny tradičně zpívají a říkají, pocítili kouzlo a jedinečnou atmosféru Maslenice.
Účastníci semináře poděkovali organizátorům za zajímavý a užitečný program semináře, nápady a materiály, vyjádřili naději na setkání za rok na příštím semináři.
Všichni účastníci semináře obdrží osvědčení o účasti v elektronické podobě.

Tento článek je dostupný v: Russian