Den ruského jazyka a kultury pro studenty gymnázia z Mělníku

Den ruského jazyka a kultury pro studenty gymnázia z Mělníku

Dne 18. prosince 2019 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze konal Den ruského jazyka a kultury, jehož hosty bylo 45 studentů Gymnázia J. Palacha z Mělníku. Akce byla organizována Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR a Českou asociací rusistů.

Studenti a učitelé navštívili RSVK v Praze poprvé, aby se více dozvěděli o ruské kultuře, tradicích oslav Vánoc a Nového roku v Rusku a rovněž se seznámili s činností Ruského střediska vědy a kultury v Praze.
Pro české hosty byla organizována prohlídka, během které získali informace o bohatém kulturním a vzdělávacím programu Ruského střediska vědy a kultury v Praze.
Ve foyeru a galerii RSVK se mladí lidé seznámili s výstavou „Podoby Gogola“ – ilustrací k dílům N. V. Gogola ze sbírek Státního muzea – rezervace Abramcevo a s výstavou „Pozoruhodný Bajkal v obrazech“.
Poté předseda České asociace rusistů J. Klapka vystoupil s přednáškou na téma „Česko-ruské kulturní styky v oblasti hudby, literatury a divadla za poslední tři století“. Seznámil mládež s překlady ruských písní do češtiny a českých písní do ruštiny a nastudoval s nimi některé písně.
Následně byla v Kurzech ruského jazyka při RSVK pro studenty organizována hodina výuky, věnovaná ruským svátkům, především blížícímu se Novému roku a Vánocům. Během výuky se hosté dozvěděli, jaké svátky se slaví v Rusku, jaké město je pokládáno za rodiště Dědy Mráze, proč se v Rusku Vánoce slaví později než v Česku. Mládež se naučila psát pohledy s věnováním v ruském jazyce a napsala své učitelce přání k Novému roku a Vánocům.
Hosté zdůraznili, že se tento den pro ně stal příjemným ukončením výuky před prázdninami.

Tento článek je dostupný v: Russian