Zasedání česko-ruské Obchodní rady v RSVK v Praze

Zasedání česko-ruské Obchodní rady v RSVK v Praze

Dne 23. března 2016 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze uskutečnilo rozšířené zasedání Obchodní rady podnikatelů České republiky pro spolupráci s Ruskem. Akce byla organizována za podpory Obchodního zastupitelství RF v ČR a Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Zasedání rady proběhlo hned po ukončení jednání Rusko-české mezivládní komise pro ekonomickou, průmyslovou a vědeckou spolupráci a bylo věnováno výsledkům a perspektivám obchodní spolupráce obou zemí.

Vystoupil předseda ruské Obchodní rady pro spolupráci s Českem, viceprezident Ruských železnic Oleg Toni, který podtrhnul, že toto zasedání Mezivládní komise bylo prvním za posledních tři a půl roku a charakterizoval jeho výsledky kladně. Domnívá se, že situaci je možné označit jako „vítězství obchodu nad politikou“, protože nehledě na sankce „vztahy mezi obchodními strukturami obou zemí pokračovaly a budovaly se na základě důvěry a vzájemné úcty“. Ukázal, že ekonomická situace v Rusku se zlepšuje. Jako příklad uvedl růst nákladní a osobní dopravy na ruských železnicích. To znamená, že „ekonomika přešla ze stádia pádu do stádia stabilizace a dokonce i nevelkého růstu“. Podtrhnul, že „nyní nastal vhodný čas pro vstup na ruské trhy. Perspektivy jsou dobré a je třeba se jich držet.“

Zástupce předsedy Obchodní rady podnikatelů České republiky pro spolupráci s Ruskem Zdeněk Zbytek shrnul výsledky ekonomických styků Ruska a Česka za poslední léta. Předpokládá, že v roce 2016 je možné očekávat dvojnásobný úpadek exportu české produkce do Ruska ve srovnání s rokem 2014 – s 160 miliard Kč do 60-70 miliard Kč. Zdůraznil, že příčiny této negativní tendence jsou výhradně politické a leží mimo Česko. Uvedl, že rada vykazuje velkou činnost na podporu obchodní spolupráce s Ruskem. Rovněž podtrhnul pozitivní úlohu takových českých organizací, jako je Obchodně-průmyslová komora a Svaz průmyslu a dopravy. Domnívá se, že v této nelehké situaci bylo dosaženo hlavního cíle – spolupráce našich zemí pokračuje. Jako důležitý okamžik uvedl podepsání smlouvy o spolupráci mezi Sverdlovskou oblastí a Jihočeským krajem v roce 2015.

Poté na zasedání vystoupili zástupci řady předních českých společností – Brisk, Thermona, Pragoimex, Mavel, Ilc Factory, Enkom, kteří se podělili o své zkušenosti při práci v Rusku v roce 2015.

Na zasedání česko-ruské Obchodní rady bylo přítomno více než 50 osob – zástupců českého obchodu a státních struktur. Mezi nimi byl i poradce prezidenta České republiky, bývalý ministr zahraničních věcí ČR Jan Kohout.

Tento článek je dostupný v: Russian