Zasedání Obchodních rad podnikatelů Ruska a Česka a obchodní seminář v RSVK v Praze

Zasedání Obchodních rad podnikatelů Ruska a Česka a obchodní seminář v RSVK v Praze

Dne 10. dubna 2014 v Ruském středisku vědy a kultury v Praze proběhla zasedání Obchodních rad podnikatelů České republiky pro spolupráci s Ruskem a podnikatelů Ruské federace  pro spolupráci s Českem a obchodní seminář „Perspektivy hospodářské spolupráce mezi Českou republikou a Ruskou federací v období napětí mezi USA, Evropskou unií a Ruskou federací“. Akce  byla připravena Obchodními radami obou zemí za podpory Velvyslanectví RF v ČR, Obchodního zastupitelství RF v ČR a Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Ranní zasedání v Křišťálovém sále proběhlo pod vedením ruské Obchodní rady, viceprezidenta společnosti „RŽD“ (Ruské železnice) Olega Toni a zástupce předsedy české Obchodní rady, prezidenta Klubu Rusko Zdenka Zbytka.

Během zasedání byly projednány otázky dvoustranné ekonomické spolupráce mezi Ruskem a Českem a rovněž perspektivy jejího upevnění a rozvoje v podmínkách současné nelehké politické situace v Evropě.

Odpoledne se ve Velkém sále RSVK uskutečnil obchodní seminář „Perspektivy hospodářské spolupráce mezi Českou republikou a Ruskou federací v období napětí mezi USA, Evropskou unií a Ruskou federací“, kterého se zúčastnilo více než 120 významných představitelů obchodních a politických kruhů obou zemí.

Prezident Klubu Rusko Zdenek Zbytek podrobně pověděl o úrovni a struktuře ekonomických styků Ruska a Česka a rovněž o svých zkušenostech z mnohaleté spolupráce s Ruskem. Podtrhnul, že obchodní války nikdo nepotřebuje a Česko, jehož ekonomika je orientována na export, by neměla a ani nemůže omezit ekonomickou spolupráci s Ruskem.

Člen Parlamentu ČR Vojtěch Filip pověděl o pozici a přístupu Parlamentu ČR k řešení konfliktních situací a nemožnosti jejich řešení při pomoci sankcí a ekonomických hrozeb. Vyzdvihnul, že Rusko a Česko spolupracují již mnoho let a úroveň dvoustranné ekonomické spolupráce, na rozdíl od USA, dosahuje  mnoha miliard dolarů. Podtrhnul důležitost pokračování a upevňování přátelských kontaktů mezi oběma zeměmi a rovněž připravenost parlamentářů ČR vystoupit v roli zprostředkovatelů pro dosažení dohody mezi Ruskem a Ukrajinou.

Viceprezident společnosti „RŽD“ (Ruské železnice) Oleg Toni podle výsledků zasedání Obchodních rad podtrhnul, že jejich hlavními úkoly je anulovat hranice pro obchod a uchovat ekonomickou spolupráci mezi zeměmi. Na žádost české strany pověděl o výsledcích XXII. zimních olympijských her v Soči. Zmínil, že ve dnech konání olympiády železnice Soči převezly téměř 4 miliony pasažérů. Podtrhnul, že konání her předcházelo negativní informační pozadí, které zmizelo hned po jejich začátku a všichni účastníci her a světová veřejnost se přesvědčili o vysoké úrovni přípravy olympiády.

Výkonný ředitel Komory pro hospodářské styky se zeměmi SNS František Masopust uvedl, že reálný objem českého exportu do Ruska je mnohem větší než statistických 5 procent a ve skutečnosti činí 50 procent veškerého exportu země, protože značný objem dodávek jde nejprve do Německa či jiné země EU a ve výsledku se tyto dodávky dostanou do Ruské federace. Zmenšení exportu do Ruska by přivedlo ke ztrátě desítek pracovních míst.

Se širokou prezentací stavu a potenciálu ekonomické spolupráce mezi zeměmi EU a Ruskem vystoupila ředitelka Oddělení zemí Evropy a Ameriky Ministerstva ekonomického rozvoje Ruské federace Jelena Danilovová, která je rovněž zástupkyní spolupředsedy Rusko-české mezivládní komise pro ekonomiku, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci. Uvedla, že v roce 2013 na EU připadlo 49,8% všeho obchodního obratu Ruska či 417,4 miliardy euro. Odpověď Ruska na sankce může být jen jedna – zlepšení investičních podmínek v zemi. Sdělila, že během jednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu, které proběhlo před seminářem, bylo české straně předáno k posouzení 8 nových  velkých perspektivních projektů dvoustranné spolupráce.

Její vystoupení doplnil obchodní zastupitel Ruské federace v ČR Alexandr Turov, který podrobně pověděl o dvoustranných ekonomických stycích. Podtrhnul, že obrat zboží mezi Ruskem a Českem vyrostl ze 3 miliard euro v roce 2003 na 14 miliard euro v roce 2013.

Po vystoupení hlavní řečníci odpověděli na četné dotazy ze sálu. Proběhla neformální výměna názorů, která ukázala vysokou odhodlanost a přání představitelů obchodních kruhů obou zemí nejen uchovat, ale i značně rozšířit a prohloubit úroveň vzájemného působení a ekonomické spolupráce.

Tento článek je dostupný v: Russian