Vyučování ve skupinách B1, B2 a C1 zahrnuje rovněž přípravu ke složení zkoušky z ruského jazyka pro mezinárodní certifikát, vydávaný Státním institutem ruského jazyka A.S.Puškina. Úroveň B1 (Threshold level) předpokládá schopnost kandidáta plnit praktické úkoly v typických situacích každodenního života, podporovat komunikaci v sociální i odborné sféře. Úroveň B2 (Vantage level) předpokládá schopnost kandidáta pohotově plnit úkoly v sociální i odborné sféře i v mezilidských vztazích, dobře rozumět informacím, čerpaným z hromadných sdělovacích prostředků, používat různé styly jazyka. Úroveň C1 (Advanced) předpokládá vysokou úroveň znalosti ruského jazyka.Copyright - Denis Shakhmaev- Všechna práva vyhrazena