"Cestování do země Azbuky"

Ruské středisko vědy a kultury в Prazeve spolupráci s Českou asociací rusistů aČesko-Ruskou společnosti z.s. nabízí program pro žáky a studenty,kteří ještě nezačali studovat ruský jazyk Cesta do země Azbuky(výjezdové přednášky učitelů Kurzů ruského jazyka při RSVK v Praze)

  1. Přednáška a multimediální prezentace Cesta do země Azbuky, jež objasňují úlohu ruského jazyka jako prostředku mezinárodní komunikace.
  2. Ukázková hodina Ruský jazyk za 60 minut, na které se žáci poprvé seznámí s azbukou, základy čtení a mluvení. Dotazníky žáků ukázaly, že největší překážkou při výběru ruského jazyka jako cizího jazyka je kardinální odlišnost grafického principu azbuky a latinky. Cílem hodiny je ukázat, že azbuku je možné ovládnout dostupnou formou, jako hru. Hodina začíná úvodními slovy učitele: „Dnes se za 60 minut naučíme číst, psát a mluvit rusky“.
  3. V rámci akce bude otevřena výstava učebnic a dětské literatury v ruském jazyce.
Přihlášky zasílejte prosím na adresu kurzy@rsvk.cz na jméno metodičky kurzů ruského jazyka při RSVK L. Nyklové.Více informací na tel. č. 233 370 478.Přihláška do programuCesta do země Azbuky
  • Název školního zařízení.
  • Poštovní adresa, elektronická adresa, telefon kontaktní osoby.
  • Předpokládaný počet účastníků.
  • Věk účastníků.
Европейский молодежный форум «Русский язык – мир без границ» в Италии
 

10-11 ноября 2017 года в Итальянской Республике (город Милан, город Парма) Московский педагогический государственный университет совместно с Государственным университетом г.Пармы и русской школой им.Л.Н.Толстого (Милан, культурная ассоциация «Русский дом – Италия») проводит Европейский молодежный форум «Русский язык – мир без границ». Мероприятие инициировано Министерством образования и науки Российской Федерации в рамках реализации федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016 – 2020 гг.

В работе форума примут участие студенты стран Европы, иностранные выпускники российских вузов, преподаватели и учителя русского языка и литературы из ряда европейских университетов, лицеев и школ дополнительного образования, специалисты российской системы образования.

Цель форума – развитие международного гуманитарного сотрудничества и формирование в европейской молодежной среде интереса к истории и культуре России. Среди основных задач: мотивирование педагогов, студентов вузов и учащихся лицеев и школ дополнительного образования европейских стран к изучению русского языка, обмен методическим опытом в сфере преподавания российской литературы и русского языка как иностранного, знакомство с современной российской учебно-методической литературой.

Программа включает работу 4 секций:

10 ноября, Парма

Секция №1 для преподавателей русского языка европейских лицеев и университетов

Секция №2 мир русской литературы в европейских образовательных учреждениях

Секция №3 для студентов, изучающих русский язык

11 ноября, Милан

Секция №4 русские зарубежные школы

Более подробная программа на русском языке прилагается отдельным файлом.

Информация о форуме на сайте МПГУ:

http://mpgu.su/anonsyi/evropeyskiy-molodezhnyiy-forum-russkiy-yazyik-mir-bez-granits/

Регистрация на форум:

http://mpgu.su/zayavka-russkiy-yazyik-mir-bez-granits/

Заявки на доклады:

pgelfreikh@inbox.ru (Италия)

По материалам форума планируется издание сборника статей МПГУ.

По поводу публикаций обращаться к Яшиной Ольге, МПГУ:

тел +7 (916) 624-16-26; e-mail: on.yashina@mpgu.edu

Организационные вопросы:

Ольга Яшина mailto:yashinaon@mail.ru

В течение двух дней форума 10 и 11 ноября предполагается работа выставки - продажи книг издательства "Златоуст" - лидирующего российского издательства по направлению русского языка как иностранного, русского языка как родного.