Междисциплинарный семинар повышения квалификации для педагогических работников

Пушкинские горы, 6 – 12 августа 2017 г.

"Cestování do země Azbuky"

Ruské středisko vědy a kultury в Praze ve spolupráci s Českou asociací rusistů a
Česko-Ruskou společnosti z.s. nabízí program pro žáky a studenty,
kteří ještě nezačali studovat ruský jazyk

Cestování do země Azbuky“

(výjezdové přednášky učitelů Kurzů ruského jazyka při RSVK v Praze)

1. Přednáška a multimediální prezentace „Cestování do země Azbuky“, jež objasňují úlohu ruského jazyka jako prostředku mezinárodní komunikace.

2. Ukázková hodina „Ruský jazyk za 60 minut“, na které se žáci poprvé seznámí s azbukou, základy čtení a mluvení. Dotazníky žáků ukázaly, že největší překážkou při výběru ruského jazyka jako cizího jazyka je kardinální odlišnost grafického principu azbuky a latinky. Cílem hodiny je ukázat, že azbuku je možné ovládnout dostupnou formou, jako hru. Hodina začíná úvodními slovy učitele: “Dnes se za 60 minut naučíme číst, psát a mluvit rusky“.

3. V rámci konání akce bude otevřena výstava učebnic a dětské literatury v ruském jazyce.

Přihlášky, prosím, zasílejte na adresu kurzy@rsvk.cz na jméno vedoucí kurzů ruského jazyka při RSVK K. Zubkovské či na jméno metodičky kurzů ruského jazyka při RSVK L. Nyklové.

Více informací na tel. č. 233 370 478.

Přihláška do programu

Cestování do země Azbuky“

 • Název školního zařízení.
 • Poštovní adresa, elektronická adresa, telefon kontaktní osoby.
 • Předpokládaný počet účastníků.
 • Věk účastníků.

Центр языкового и культурного образования о.о.

приглашает учеников и студентов в возрасте от 14 до 20 лет в

11-ую Международ н ую летнюю школу с изучением русского и чешского язык а

Данный проект продолжает десятилетнюю традицию изучения русского и чешского языков в Международной школе во время летних каникул. Осуществляется при поддержке Посольства Российской Федерации, Представительства Россотрудничества в Чешской Республике, а также городов Бржезнице, Рожмиталь под Тршемшином, Йинце, Чешского фонда и других спонсоров. Международная летняя школа будет проходить на территории Высшей профессиональной школы и Средней профессиональной школы в г. Бржезнице у г. Пршибрам при участии учащихся из Чешской Республики, Российской Федерации и других стран.

Школа будет проходить в три смены в следующие сроки:

1-aя смена: с 30 июня по 14 июля 201 7 г.

2-aя смена: с 14 июля по 28 июля 2017 г.

3-я смена: с 28 июля по 11 августа 2017 г.

Участников ждёт интересная дополнительная программа:

 • Экскурсии по достопримечательностям Чешской Р еспублики

 • Культурные и спортивные мероприятия, конкурсы, беседы

 • Презентация городов и школ ЧР и РФ, показ фильмов

 • Вечера у костра, дискотеки

Стоимость пребывания: 5 200 чеш. крон.

Стоимость включает:

 • Проживание в трехместных комнатах

 • Питание 5 раз в день

 • Обучение и дополнительную программу

Занятия по чешскому языку будут проходить по 3 академических часа в день в группах для начинающих и продолжающих (всего 30 часов).

Срок подачи заявки:

Заинтересованные в участии в Международной летней школе должны выслать заявку до 15 апреля 2017 года на указанные адреса (e-mail).

Контакты:

Центр языкового и культурного образования о.о.

Капрова 14/13, 110 00 Прага 1

Чешская республика

E-mail: loikova@mail.ru

Тел.: +420 776 759 337


Российский центр науки и культуры в Праге

На Заторце 16, 160 00 Прага 6

Чешская Республика

E-mail: kurzy@rsvk.cz

Тел.: +420 233 370 478

Ссылка на заявку

Centrum jazykového a kulturního vzdělávání z.s.

zve žáky a studenty ve věku 14 - 20 let na

11. Mezinárodní letní školu s výukou ruského a českého jazyka

Tento projekt navazuje na desetiletou tradici pořádání výuky ruského a českého jazyka o letních prázdninách. Koná se za podpory Velvyslanectví Ruské federace, Zastupitelství Rossotrudničestva v České republice, za podpory měst Březnice, Rožmitál pod Třemšínem, městyse Jince, České nadace a dalších sponzorů. Uskuteční se v areálu Vyšší odborné školy a Střední odborné školy v Březnici u Příbrami ve Středočeském kraji za účasti studentů z České republiky, Ruské federace a dalších zemí.

Budou se konat tři turnusy v těchto termínech:

1. turnus od 30. června do 14. července 2017

2. turnus od 14. července do 28. července 2017

3. turnus od 28. července do 11. srpna 2017.

Účastníky čeká zajímavý doplňkový program:

 • Výlety na zajímavá místa České republiky

 • Kulturní a sportovní akce, soutěže, besedy

 • Prezentace měst a škol ČR a RF, promítání filmů

 • Večery u táborového ohně, diskotéky.

Účastnický poplatek: 5 200 Kč.

V ceně bude zahrnuto:

 • ubytování ve třílůžkových pokojích

 • s travování 5krát denně

 • výuka a doplňkový program.

Výuka ruského jazyka bude probíhat 3 vyučovací hodiny denně ve skupinách – začátečníci a pokročilí (celkem 30 hodin).

Uzávěrka přihlášek:

Prosíme zájemce o Mezinárodní letní školu, aby zasílali vyplněné přihlášky do 15. dubna 2017 na uvedené adresy (e-mail).

Kontakt:
Centrum jazykového a kulturního vzdělávání z.s.
E-mail: loikova@mail.ru
Tel.: 776 759 337

Ruské středisko vědy a kultury v Praze
E-mail: kurzy@rsvk.cz
Tel.: 233 376 471
PŘIHLÁŠKA


Copyright - Denis Shakhmaev- Všechna práva vyhrazena