Informace

Kurzy ruského jazyka

Ruské středisko vědy a kultury v Praze zahájilo svoji činnost v r. 1971. Je jedním ze zahraničních zastupitelství Rossotrudničestva (Federální agentury pro záležitosti Společenství nezávislých států, krajanů, žijících v zahraničí a mezinárodní humanitární spolupráci).

K základním činnostem RSVK patří příprava a realizace programů v oblasti vědy, kultury a vzdělávání, propagace ruského jazyka a Ruska. Úlohou RSVK je seznámení české veřejnosti s historií a kulturou národů Ruské federace, s jejím kulturním, vědeckým a hospodářským potenciálem; pomoc při vytváření a rozvoji kontaktů a spolupráce s uměleckými a kulturně-vzdělávacími organizacemi České republiky; vytváření vhodných podmínek pro rozšiřování vzájemně výhodné rusko-české spolupráce i pro prezentaci regionů.

Důležitou sférou činnosti RSVK je upevňování styků s krajany, kteří trvale žijí v zahraničí, jejich podpora při rozšiřování kulturní, vědecké a obchodní spolupráce s Ruskem, upevňování styků s historickou vlastí.

RSVK tradičně působí jako spojovací článek pro Rusy, kteří se nacházejí v zahraničí, pro občany, jenž studovali nebo pracovali v Rusku, a rovněž pro ty, kdo nikdy nebyli v naší zemi, ale rádi by se dozvěděli více o ruské historii a kultuře, mají zájem o obchodní spolupráci či chtějí studovat ruský jazyk.

RSVK aktivně popularizuje ruský jazyk, snaží se o zachování a upevnění ruského kulturně-humanitárního prostoru, pomáhá při šíření a studiu ruského jazyka jako nedílné součásti světové kultury a nástroje mezinárodních obchodních styků.

RSVK pomáhá českým občanům, kteří mají zájem studovat v Rusku. Zájemci mohou ve Středisku udělat zkoušku z ruského jazyka a obdržet osvědčení, jež odpovídá mezinárodním standardům.

K realizaci této úlohy při RSVK působí vysoce profesionální kurzy ruského jazyka, které mají mnohaletou tradici. Kurzy fungují v sousední starší vile. Velmi oblíbené jsou krátkodobé intenzivní kurzy pro zaměstnance leteckých společností, bank, hotelů a turistických firem.

RSVK každoročně organizuje pro českou mládež mezinárodní letní školu s výukou ruského jazyka.

Zvláštní pozornost při své činnosti Středisko soustřeďuje na projekty, které mají prvořadý význam pro naši zemi, mimo jiné oslavy vítězství Ruska ve Velké vlastenecké válce 1941-1945.

RSVK se nachází poblíž historického centra Prahy, ve čtvrti, kde je soustředěno mnoho zastupitelství zahraničních diplomatických misí. Je rozmístěno nedaleko od stanice metra a další městské dopravy.

Ve Středisku je Velký sál pro 380 diváků (scéna 66m2), Křišťálový sál (135 m2), Hudební a taneční salon, Literární salon (50m2), foyer (110m2), galerie pro pořádání výstav (75m2), Jednací salon (27 m2), otevřená terasa.

Ve Středisku pracuje knihovna s elektronickým katalogem pro 15000 titulů, která se každý rok doplňuje, videotéka a audiotéka v ruském jazyce (DVD s celovečerními, dokumentárními a kreslenými filmy).

Knihovna se může pochlubit unikátními filozofickými, psychologickými, historickými, lékařskými aj. knihami. V čítárně knihovny se nacházejí noviny a časopisy v ruském jazyce, vydané jak v RF, tak i v ČR.

Ve Velkém sále jsou pravidelně promítány celovečerní, dokumentární a kreslené filmy.

Ve Středisku působí: Klub milovníků kina, Klub cestovatelů po Rusku, Studentské divadlo, Klub studujících ruský jazyk, Literární salon, Svaz ruskojazyčných spisovatelů v ČR, Pěvecké studio aj.

Středisko pořádá koncerty a jiné akce u příležitosti významných výročí v historii Ruska; organizuje setkání se spisovateli, básníky, filmovými i divadelními herci a režiséry, provádí vernisáže, prezentace, knižní i umělecké výstavy. Na půdě RSVK se konají mezinárodní festivaly, konference, «kulaté stoly» a jiné zajímavé veřejně prospěšné akce.Copyright - Denis Shakhmaev- Všechna práva vyhrazena