mezinarodni letni skola
Česko-ruská společnost z. s., Česká rada, Středočeská krajská rada, Rossotrudničestvo a Ruské středisko vědy a kultury v Praze a Centrum jazykového a kulturního vzdělávání z.s. v Praze. zvou mladé lidi ve věku 14 - 20 let o letních prázdninách 2016 do Březnice na 10. Mezinárodní letní školu s výukou ruského a českého jazyka.

Tento projekt se koná pod patronací Velvyslanectví Ruské federace v České republice, poslance sněmovny Parlamentu České republiky a starosty města Rožmitál pod Třemšínem Ing. Josefa Vondráška, statutárního náměstka hejtmana Středočeského kraje PaedDr. Milana Němce, starosty města Březnice Ing. Petra Procházky, zastupitele Středočeského kraje a starosty městyse Jince RSDr. Josefa Hály, za podpory Středočeského kraje, měst Příbram, Březnice, Rožmitál pod Třemšínem, městyse Jince, České nadace a dalších sponzorů.

Mezinárodní letní škola se uskuteční v areálu Vyšší odborné školy a Střední odborné školy v Březnici za účasti mládežnických delegací z Ruské federace, České republiky a dalších zemí. Výuka ruského jazyka je určena pro mládež z ČR a českého jazyka pro mládež rusky mluvící.

Proběhnou dva turnusy v těchto termínech: 1. turnus od 3. července do 17. července 2016
Účastníky čeká zajímavý doplňkový program:
 Návštěva památných míst České republiky.
 Kulturní a sportovní akce, soutěže.
 Koupání v areálu koupaliště města Březnice.
 Večerní diskotéky, táborové ohně.
 Promítání ruských a českých filmů.
 Prezentace měst a škol ČR a RF.
Cena pobytu: Asi 9 000, - Kč. Účastnický poplatek: 5 200 Kč. Zbytek pobytu je hrazen z dotací a sponzorských darů.
 ubytování ve třílůžkových pokojích (sprchy, umyvadla, WC jsou v budově na patře);
 stravování 5 krát denně (jídelna je v budově);
 výuka a doplňkový program;

Výuka ruského a českého jazyka bude probíhat v učebnách 3 hodiny denně ve skupinách - začátečníci a pokročilí а bude doplněna večerním promítáním filmů a ve volném čase kontaktem mezi ruskou a českou mládeží a nácvikem obou jazyčného programu na závěrečný večer. Poznávací výlety, doprovodný program a exkurze pro účastníky budou stanoveny v měsíci květnu 2016, podle výše obdržených dotací.Od roku 2016 se mění pravidla zvýhodnění účastnických poplatků.Členům Rusko-české společnosti z.s. se snižuje poplatek o 100,- Kč přímo ve faktuře. Za získání každého účastníka, který až dosud neabsolvoval MLŠsVRaČJ, bude vyplacena získateli, účastníku 10. MLŠsVRaČJ po jejím skončení odměna 100 Kč.

Zájemci o Mezinárodní letní školu zašlou vyplněnou přihlášku do 30. dubna 2016 na:
e-mail: ptr.noha@seznam.cz nebo poštou: Petr Noha, Okružní 194, 261 01 Příbram VII.
Kontakty: Černohorský Miroslav tel.: 722 793 138, Noha Petr tel.: 311 212 103, 728 397 900.
Doručení přihlášek bude účastníkům obratem potvrzeno. Faktury k úhradě budou zaslány po uzávěrce. Informace o nástupu do Mezinárodní letní školy účastníci obdrží na e-mailové, případně poštovní adresy uvedené v přihláškách 14 dní před nástupem.

Adresa školy: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Březnice, Rožmitálská 340, 262 72 Březnice.

http://www.sbrez.cz/?page=intro&lang=cz; https://www.facebook.com/sbreznice; http://www.sbrez.cz/;
Doporučujeme shlédnout:

https://www.facebook.com/mcrt.wbs.cz?ref=aymt_homepage_panel#!/mcrt.wbs.cz
http://mim-jince.rajce.idnes.cz/Mezinarodni_tabor_s_vyukou_ruskeho_a_ceskeho_jazyka_2014/
http://babasha.rajce.idnes.cz/RJ/ http://m.uloz.to/xCPvyWBZ/breznice-rar
https://www.youtube.com/watch?v=3tK4RE9Kd3Q http://m.youtube.com/watch?v=fGgfMemUW50
https://www.youtube.com/watch?v=fGgfMemUW50 http://m.youtube.com/watch?v=9c5PNjSsG44
http://mcrt.wbs.cz http://mcrls.blogspot.cz
http://www.spnv.cz http://rsvk.cz
http://vk.com/rsvkcz https://www.facebook.com/rsvkvpraze
V Příbrami: 22. 1. 2016
Leonid Anatoljevič Gamza v. r. Miroslav Černohorský předseda v. r.
rada Velvyslanectví RF v ČR Česko-ruská společnost z. s.
ředitel RSVK v Praze Středočeská krajská rada
2. turnus od 17. července do 31. července 2016
PřihláškaЧешский Совет и Среднечешский областной Совет Чешско-Русского общества ЗАО, Среднечешская область, Россотрудничество и Российский центр науки и культуры в Праге, Центр языкового и культурного образования н.п.о. приглашают молодежь в возрасте от 14 до 20 лет на 10-ую Международную летнюю школу с изучением русского и чешского языков которая пройдет в городe Бржезница в 2-х сменах с 3 по 31 июля 2016 г.

Проект под патронатом Посольства Российской Федерации в Чешской Республике, депутата Палаты Парламента Чешской Республики и мэра города Рожмитал под Тршемшином Инж. Йоссифа Вондрашка, статутарного заместителя губернатора Среднеческой области PaedDr. Милана Немца, мэра города Пршибрам Инж. Йиндржиха Варжка, мэра города Бржезница господина Инж. Петра Прохазки, представителя Среднечешской области и мэра городка Йинце RSDr. Йоссифа Галы, с поддержкой Среднечешской области, городов Пршибрам, Бржезница, Рожмитал под Тршемшином, городка Йинце и с помощью других спонсоров.

Международная летняя школа будет проходить на территории Высшей профессиональной школы и Средней профессиональной школы в городе Бржезница с участием молодёжных делегаций учащихся из Российской Федерации, Чехии и других стран, говорящих на чешском или русском языке в двух сменах:

1 -aя смена: с 3 по 17 июля 2016 г.,

2-aя смена: с 17 по 31 июля 2016 г.,

Информацию о прибытии в школу получат руководители делегаций или организаторы поездки на основании заполненного заявления не позднее месяца до отъезда вместе с приглашением и с просьбой выдачи бесплатных виз Консульством Чехии в России.

Участников ждёт интересная программа:

 Посещение памятных мест и достопримечательностей Чешской Республики.

 Культурные и спортивные мероприятия, игры, конкурсы.

 Купание на территории города Бржезница.

 Дисковечера, лагерные костры.

 Показ русских и чешских кинофильмов.

 И тому подобное.

Цена пребывания 5 200 Kč за человека (в том числе руководителя). В цену включено:

обеспечение жильем в трехместных комнатах (подключение к интернету, душевая, туалеты на этажах);

 питание 5 раз в день - столовая в здании общежития ;

 учёба и дополнительная программа;

Обучение русскому и чешскому языкам проведут в классах опытные педагоги (по 3 часа в будние дни).

Учеба будет дополнена вечерним показом фильмов и в свободное время общением молодёжи, совместными познавательными поездками и экскурсиями.

Дополнительная программа и экскурсии для участников будут уточнены после получения дотаций от Среднечешской области и города Пршибрам.

Заявки могут подать только группы с руководителем. Группа должна прислать заполненное заявление до 30-ого апреля

2016 г. по адресу: e-mail: ptr.noha@seznam.cz или по почте: Petr Noha, Okružní 194, 261 01 Příbram VII.

Контакты: Česko-ruská společnost z. s., Středočeská krajská rada.

Černohorský Miroslav моб.: + 420 722 793 138, Noha Petr тел.: + 420 311 212 103, моб.:+ 420 728 397 900.

Адрес места проведения школы: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Rožmitálská 340, 262 72 Březnice.

http://www.firmy.cz/detail/426735-vyssi- odborna-skola- a-stredni- odborna-skola- breznice-skolni- jidelna-breznice.html

Рекомендуем посмотреть :

https://www.facebook.com/mcrt.wbs.cz?ref=aymt_homepage_panel#!/mcrt.wbs.cz

http://mim-jince.rajce.idnes.cz/Mezinarodni_tabor_s_vyukou_ruskeho_a_ceskeho_jazyka_2014/

http://babasha.rajce.idnes.cz/RJ/

http://m.uloz.to/xCPvyWBZ/breznice-rar

https://www.youtube.com/watch?v=3tK4RE9Kd3Q

http://m.youtube.com/watch?v=fGgfMemUW50

https://www.youtube.com/watch?v=fGgfMemUW50

http://m.youtube.com/watch?v=9c5PNjSsG44

http://mcrls.blogspot.cz/В

Пршибрами : 11-ого января 2016 г. Česko-ruská společnost z. s.,

Středočeská krajská rada

10-ая Международная летняя школа с изучением русского и чешского языков в городе Бржезница.

Проект осуществляется при поддержке Российской Федерации в Чешской Республике, Российского центра науки и культуры в Праге, Среднечешской области, городов Пршибрам, Бржезница, Рожмитал под Тршемшином и городка Йинце, Чешской благотворительности в Праге и других спонсоров.
Заявка


Copyright - Denis Shakhmaev- Všechna práva vyhrazena