mezinarodni letni skola

Центр языкового и культурного образования о.о.

приглашает учеников и студентов в возрасте от 14 до 20 лет в

11-ую Международ н ую летнюю школу с изучением русского и чешского язык а

Данный проект продолжает десятилетнюю традицию изучения русского и чешского языков в Международной школе во время летних каникул. Осуществляется при поддержке Посольства Российской Федерации, Представительства Россотрудничества в Чешской Республике, а также городов Бржезнице, Рожмиталь под Тршемшином, Йинце, Чешского фонда и других спонсоров. Международная летняя школа будет проходить на территории Высшей профессиональной школы и Средней профессиональной школы в г. Бржезнице у г. Пршибрам при участии учащихся из Чешской Республики, Российской Федерации и других стран.

Школа будет проходить в три смены в следующие сроки:

1-aя смена: с 30 июня по 14 июля 201 7 г.

2-aя смена: с 14 июля по 28 июля 2017 г.

3-я смена: с 28 июля по 11 августа 2017 г.

Участников ждёт интересная дополнительная программа:

 • Экскурсии по достопримечательностям Чешской Р еспублики

 • Культурные и спортивные мероприятия, конкурсы, беседы

 • Презентация городов и школ ЧР и РФ, показ фильмов

 • Вечера у костра, дискотеки

Стоимость пребывания: 5 200 чеш. крон.

Стоимость включает:

 • Проживание в трехместных комнатах

 • Питание 5 раз в день

 • Обучение и дополнительную программу

Занятия по чешскому языку будут проходить по 3 академических часа в день в группах для начинающих и продолжающих (всего 30 часов).

Срок подачи заявки:

Заинтересованные в участии в Международной летней школе должны выслать заявку до 15 апреля 2017 года на указанные адреса (e-mail).

Контакты:

Центр языкового и культурного образования о.о.

Капрова 14/13, 110 00 Прага 1

Чешская республика

E-mail: loikova@mail.ru

Тел.: +420 776 759 337


Российский центр науки и культуры в Праге

На Заторце 16, 160 00 Прага 6

Чешская Республика

E-mail: kurzy@rsvk.cz

Тел.: +420 233 370 478

Ссылка на заявку

Centrum jazykového a kulturního vzdělávání z.s.

zve žáky a studenty ve věku 14 - 20 let na

11. Mezinárodní letní školu s výukou ruského a českého jazyka

Tento projekt navazuje na desetiletou tradici pořádání výuky ruského a českého jazyka o letních prázdninách. Koná se za podpory Velvyslanectví Ruské federace, Zastupitelství Rossotrudničestva v České republice, za podpory měst Březnice, Rožmitál pod Třemšínem, městyse Jince, České nadace a dalších sponzorů. Uskuteční se v areálu Vyšší odborné školy a Střední odborné školy v Březnici u Příbrami ve Středočeském kraji za účasti studentů z České republiky, Ruské federace a dalších zemí.

Budou se konat tři turnusy v těchto termínech:

1. turnus od 30. června do 14. července 2017

2. turnus od 14. července do 28. července 2017

3. turnus od 28. července do 11. srpna 2017.

Účastníky čeká zajímavý doplňkový program:

 • Výlety na zajímavá místa České republiky

 • Kulturní a sportovní akce, soutěže, besedy

 • Prezentace měst a škol ČR a RF, promítání filmů

 • Večery u táborového ohně, diskotéky.

Účastnický poplatek: 5 200 Kč.

V ceně bude zahrnuto:

 • ubytování ve třílůžkových pokojích

 • s travování 5krát denně

 • výuka a doplňkový program.

Výuka ruského jazyka bude probíhat 3 vyučovací hodiny denně ve skupinách – začátečníci a pokročilí (celkem 30 hodin).

Uzávěrka přihlášek:

Prosíme zájemce o Mezinárodní letní školu, aby zasílali vyplněné přihlášky do 15. dubna 2017 na uvedené adresy (e-mail).

Kontakt:
Centrum jazykového a kulturního vzdělávání z.s.
E-mail: loikova@mail.ru
Tel.: 776 759 337

Ruské středisko vědy a kultury v Praze
E-mail: kurzy@rsvk.cz
Tel.: 233 376 471
PŘIHLÁŠKA 

Informace

K základním činnostem RSVK patří příprava a realizace programů v oblasti vědy, kultury a vzdělávání, propagace ruského jazyka a Ruska. Úlohou RSVK je seznámení české veřejnosti s historií a kulturou národů Ruské federace, s jejím kulturním, vědeckým a hospodářským potenciálem; pomoc při vytváření a rozvoji kontaktů a spolupráce s uměleckými a kulturně-vzdělávacími organizacemi České republiky; vytváření vhodných podmínek pro rozšiřování vzájemně výhodné rusko-české spolupráce i pro prezentaci regionů.

Na Zátorce 16, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

Telefon : +420 233 376 471
Fax : +420 233 370 483
Email : info@rsvk.cz

Webove stranky : http://cze.rs.gov.ru

Facebook

Copyright - Denis Shakhmaev- Všechna práva vyhrazena