Finále olympiády z ruského jazyka v RSVK v Praze

Finále olympiády z ruského jazyka v RSVK v Praze

     Ve dnech 8. a 9. dubna 2019 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze konalo finále české celostátní olympiády z ruského jazyka pro žáky a studenty českých škol. Na příkaz Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR olympiádu každým rokem již více než 30 let organizuje Národní institut pro další vzdělávání. V roce 2017 se po dlouhé pauze jejím oficiálním spoluorganizátorem stalo Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Ruský jazyk je v ČR součástí výuky ZDŠ, středních škol a gymnázií jako druhý cizí jazyk. V současnosti jej studuje více než 83 000 českých žáků a studentů.

Olympiáda hraje důležitou roli v popularizaci ruského jazyka a ruské kultury v ČR. Za posledních šest let se počet žáků a studentů, kteří se účastní městských kol olympiády, zvýšil z 749 v roce 2012/2013 na 1609 v roce 2017/2018, v krajských kolech ze 136 na 329 osob.

Ve finále olympiády bojovali nejlepší studenti středních škol a gymnázií, vítězové krajských kol ve třech kategoriích: SŠ I (studují ruský jazyk méně než tři roky), SŠ II (studují ruský jazyk více než tři roky), SŠ III (studující, kteří mají ruský jazyk jako druhý rodný jazyk či na něm komunikují vně školy).

V porotě soutěže zasedli přední čeští rusisté v čele s vedoucí katedry ruského jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (Brno) doc. PhDr. Mgr. Simonou Koryčánkovou, Ph.D., a PhDr. L. Rozboudovou, Ph.D., (vedoucí katedry rusistiky a lingvodidaktiky Pedagogické fakulty Karlovy univerzity).

Olympiádu zahájil a organizátory a účastníky přivítal zplnomocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov. Popřál mladým lidem hodně úspěchů v soutěži a dalším studiu ruského jazyka, který pro ně odhaluje bohatou ruskou kulturu.

Mezi 13 finalisty, kteří studují ruský jazyk v kategorii SŠ I, zvítězily A. Vidláková (1. místo, Frýdek-Místek), J. Vykysalová (2. místo, Praha) a Z. Žatecká (3. místo, Kojetín).

Mezi 13 finalisty, již studují ruský jazyk více než tři roky (kategorie SŠ II) zvítězili V. Antoš (1. místo, Velké Pavlovice), J. Dubický (2. místo, Turnov) a D. Víšek (3. místo, Chrudim).

V kategorii SŠ III, která byla zavedena organizátory v roce 2017 pro žáky a studenty, kteří mají ruský jazyk jako druhý rodný jazyk či na něm komunikují vně školy, soutěžilo 9 osob. Zvítězila T. Vojtenková (Velké Pavlovice). Na 2. místě skončila S. Konovšijová (Praha), na 3. místě – S. Podynskij (Most).

Slavnostního ukončení a předání cen vítězům se zúčastnili první tajemníci Velvyslanectví RF v ČR J. Barančejevová a N. Brjakin, zplnomocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov, ředitelka Národního institutu pro další vzdělávání Helena Plitcová a vedoucí Talent centra Národního institutu pro další vzdělávání M. Fatková.

Všichni účastníci závěrečného kola získali diplomy. Vítězové dostali cenné dárky od organizátorů a sponzorů.

Pro učitele ruského jazyka, kteří přijeli na finále olympiády se svými svěřenci, byla v Kurzech ruského jazyka organizována prezentace. Na ní se dozvěděli informace o činnosti RSVK ohledně podpory výuky ruského jazyka v ČR, o programech zvyšování kvalifikace pro učitele ruského jazyka, o možnostech studia v RF a složení zkoušky z ruského jazyka v RSVK v Praze s obdržením mezinárodního osvědčení o tom.

Tento článek je dostupný v: Russian