Perspektivy ekonomické spolupráce České republiky a Ruské federace byly projednány v RSVK v Praze

Perspektivy ekonomické spolupráce České republiky a Ruské federace byly projednány v RSVK v Praze

Dne 5. března 2019 se ve Velkém sále  Ruského střediska vědy a kultury v Praze uskutečnila česko-ruská konference „Perspektivy ekonomické spolupráce České republiky a Ruské federace v podmínkách embarga EU vůči Rusku“. Akce byla organizována Radou podnikatelů ČR pro spolupráci s Ruskem a Svazem průmyslu a dopravy ČR za podpory Obchodního zastupitelství RF v ČR a Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Konference se konala pod záštitou prezidenta České republiky M. Zemana, mimořádného a zplnomocněného velvyslance RF v ČR A. Zmejevského a mimořádného a zplnomocněného velvyslance ČR v RF V. Pivoňky. Akce se uskutečnila v rámci činnosti XI. mezivládní komise pro ekonomickou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci mezi Ruskou federací a Českou republikou, která probíhá v Praze ve dnech 4.- 6. března t.r.

Akci zahájil předseda představenstva Rady podnikatelů ČR pro spolupráci s Ruskem ing. Zdeněk Zbytek, který podrobně informoval o objemu českého exportu do Ruska. Připomněl, že během nejúspěšnějších let 2007 – 2008 export dosáhl 7 miliard USD ročně. Sdělil rovněž, že v roce 2013 český export do Ruska činil 5 miliard 942 milionů USD. Od roku 2014 se snižoval a v roce 2018 činil 3 miliardy 800 milionů USD. Tato čísla podle českého podnikatele svědčí o tom, že za poslední léta český obchod přišel o více než 10 miliard USD a státní rozpočet o 20 miliard Kč.

Ing. Zdeněk Zbytek pokládá výše uvedené ukazatele za jasné důkazy toho, že sankce se v první řadě odrazily na české a nikoli na ruské ekonomice. Poté představil hosty konference a oznámil její cíle a úkoly – projednání aktuálních otázek, problémů a cest k jejich řešení v oblasti ekonomické spolupráce.

Na plenárním zasedání vystoupilo více než 20 českých a ruských podnikatelů, státních zaměstnanců, odborníků, veřejných a politických činitelů.

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR ing. F. Chaloupecký zdůraznil, že v současnosti v Rusku pracuje více než 150 českých firem a svaz pokládá Rusko za svého prioritního partnera. Sdělil, že nyní jsou hlavními oblastmi českého exportu do Ruska výrobky automobilového a strojního průmyslu a rovněž zařízení pro automatické zpracování dat, včetně programového zabezpečení. Domnívá se, že sankce se ukázaly jako neproduktivní a český obchod postupně ztrácí ruský trh. Podle něho je to spojeno z jedné strany s tím, že v Rusku vyrostlo celé pokolení obchodníků, kteří nechovají obzvlášť přátelské či srdečné city k Česku, jak tomu bylo v socialistickém období a v prvních letech po něm. Česká republika je pro ně stejný obchodní partner a trh jako všechny ostatní země. Z druhé strany podtrhl, že Rusko úspěšně nahrazuje import českých výrobků.

O úspěších v nahrazování importu rovněž hovořil vedoucí představitel „ARGO Bohemia“, s.r.o., J. Kratochvíl. Podle jeho slov, pokud zahraniční podnikatel nic nevyrábí bezprostředně v Rusku, nemá tam co dělat a nemá žádnou perspektivu.

Náměstkyně ministryně průmyslu a obchodu ČR Mgr. A. Rudyšarová sdělila, že českému obchodu se podařilo překonat snížení objemu vzájemného obchodu mezi Ruskem a Českem o 45 %. Proběhlo to díky exportu výrobků s vysokou přidanou hodnotou – složitého technického zařízení a digitálních technologií.

Generální ředitel „World Trade Centre Moscow“ V. Straško ve svém vystoupení zdůraznil význam česko-ruské spolupráce. Zvlášť vyzdvihl roli obchodních rad při vytváření styků mezi českými a ruskými podnikateli.

Místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR JUDr. V. Filip navrhl českým a ruským podnikatelům realizovat společné projekty ve třetích zemích.

Předsedkyně výboru pro zdravotnictví PS PČR prof. MUDr. V. Adámková, CSc., informovala o rozvoji česko-ruské spolupráce v oblasti zdravotnictví.

Odpoledne se v RSVK v Praze konaly „kulaté stoly“ v sekcích: Zdravotnictví, Energetika, Bezpečné chytré město, Doprava, Turismus, Sverdlovská oblast a Jihočeský kraj.

 

 

Tento článek je dostupný v: Russian