Výstava „Daleké-blízké. Ilja Repin a ruské umění“ v Česku

Výstava „Daleké-blízké. Ilja Repin a ruské umění“ v Česku

Dne 27. června 2015 byla na zámku Hluboká nad Vltavou (Jihočeský kraj) zahájena unikátní výstavy obrazů ruských malířů XIX. a první poloviny XX. století „Daleké-blízké. Ilja Repin a ruské umění“ ze sbírek předních muzeí České republiky.

Výstava se koná pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana, velvyslance Ruské federace v ČR Sergeje Kiseleva a hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly.

Jejími hlavními organizátory jsou Jihočeská galerie M. Alše v Hluboké nad Vltavou, Galerie výtvarného umění města Náchod a Slovanský institut AV ČR. Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR poskytlo organizační a informační podporu při přípravě a konání výstavy.

Obrazy ruských malířů ze svých sbírek poskytly Národní galerie v Praze, Galerie výtvarného umění města Ostravy a Galerie moderního umění z města Hradec Králové.

Na výstavě je představeno více než 120 unikátních a málo známých obrazů ruského malířství a grafiky. Jedná se o největší výstavu ruského malířství XIX. a začátku XX. století v Česku za posledních 50 let.

Ústřední místo v této expozici zaujímají díla významného ruského malíře Ilji Jefimoviče Repina. Česko vlastní největší kolekci jeho děl mimo území Ruska. Na výstavě se nachází 23 obrazů velkého Mistra, včetně jeho skic. Mezi nimi jsou dvě unikátní plátna – „Křížové procesí v dubovém lese“ (1877 – 1924) a „A.S. Puškin v lyceu 8.ledna 1815 recituje svou poemu „Vzpomínky v Carském Sele“ (1911).

Státní Treťjakovská galerie poskytla na výstavu do Česka dva obrazy Ilji Repina – legendární „Záporožce“ (varianta obrazu „Záporožští kozáci píší dopis tureckému sultánovi“ (1880 – 1890), skicu „Hrbáč“ (1881) a rovněž obraz Viktora Vasněcova „V šaškovském kostýmu“ (1882).

Na zahájení výstavy bylo přítomno více než 200 hostů. Vystoupili hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Ruské federace v ČR Sergej Kiselev, vedoucí oddělení kultury administrace prezidenta Vojtěch Beránek, představitel Rossotrudničestva Leonid Gamza, ředitel Jihočeské galerie Aleš Seifert, vedoucí oddělení malířství druhé poloviny XIX., začátku XX.století Galina Čurakovová a kurátorka výstavy Julie Jančaříková.

Všichni orátoři se shodli na tom, že kultura a umění v každém období, ve všech etapách historie, napomáhaly lepšímu chápání národy a zeměmi jeden druhého. Zdůraznili, že ruské klasické umění mají lidé v Česku rádi a cení si ho. Vyjádřili přesvědčení, že tato unikátní výstava bude mít úspěch a kladné reakce od odborníků i milovníků všeho krásného nejen v Česku, ale i za jeho hranicemi.

Výstava „Daleké-blízké. Ilja Repin a ruské umění“ na zámku Hluboká nad Vltavou bude pro návštěvníky otevřena od 28. června do 27. září 2015.

Informace o zahájení výstavy byla otištěna v místním tisku, na informační pásce ITAR-TASS, v „Komsomolskoj pravdě“, na internetových portálech všech ruskojazyčných hromadných sdělovacích prostředků Česka.

Tento článek je dostupný v: Russian