Радуга-Duha 2022

Ruský dům v Praze vyhlašuje soutěž pro začínající překladatele Радуга-Duha!

Русский дом в Праге объявляет конкурс для начинающих переводчиков «РАДУГА-DUHA»!

PODMÍNKY ÚČASTI

1. Soutěže se mohou zúčastnit žáci a studenti ve věku od 15 do 26 let (včetně), kteří umí číst a psát rusky a česky.

2. V soutěži jsou dvě věkové kategorie:
1) 1. kategorie «DUHA» – pro účastníky od 15 do 20 let;
(text k překladu: https://clck.ru/32iCKc); 
2) 2. kategorie «РАДУГА» – pro účastníky od 21 do 26 let;
(text k překladu: https://clck.ru/32iCKi).

3. Každý účastník poskytne překlad textu z ruštiny do češtiny ve své věkové kategorii.

4. Překlady musí účastníci provádět samostatně, bez pomoci rodičů a učitelů. PŘEKLADY S POUŽITÍM GOOGLE PŘEKLADAČE BUDOU VYŘAZENY

HARMONOGRAM SOUTĚŽE

1. Přihlásit se k soutěži lze od 21. listopadu do 11. prosince 2022.

Pro účast v soutěži je třeba od 21. listopadu do 11. prosince 2022 zaslat na adresu kurzy@rsvk.cz vyplněnou přihlášku a překlad. Do předmětu e-mailu uveďte: «Soutěž překladů». Příspěvek má být uložen jako samostatný textový soubor. Každý soubor má obsahovat: originální text, jeho překlad do českého jazyka, jméno a příjmení účastníka a jeho věk.

2. Od 12. do 18. prosince 2022 hodnotí tříčlenná porota překlady v 10bodové stupnici.

3. Výsledky soutěže budou vyhlášeny 19.–21. prosince 2022. Slavnostní předání cen vítězům a diplomů účastníkům se bude konat v Ruském domě v Praze.

4. Každý účastník soutěže obdrží certifikát o účasti. Vítězové dostanou diplomy a dárky.

Cenový fond soutěže
1. místo – elektronická čtečka knih pocketbook
2. místo – dárkový certifikát v hodnotě 1000 Kč (alza.cz)
3. místo – dárkový certifikát v hodnotě 500 Kč (alza.cz)

Partner soutěže: Mezinárodní kulturní institut KLÍČ, spolek,
Česká republika

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

1. К участию в конкурсе приглашаем школьников и студентов в возрасте от 15 до 26 лет (включительно), умеющих читать и писать русском и чешском языках.

2. В конкурсе две возрастных категории:
1) 1-я категория «DUHA» — для участников от 15 до 20 лет
(текст на перевод — https://clck.ru/32iCKc)
2) 2-я категория «РАДУГА» — для участников от 21 года до 26 лет
(тест на перевод — https://clck.ru/32iCKi)

3. Каждый участник представляет перевод текста с русского на чешский язык в своей возрастной категории.

4. Переводы должны быть выполнены участниками самостоятельно, без помощи родителей и педагогов. ПЕРЕВОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ GOOGLE-ПЕРЕВОДЧИК НЕ ПРИНИМАЮТСЯ НА КОНКУРС

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1. Регистрация на конкурс открыта с 21 ноября по 11 декабря 2022 года.

Для участия в конкурсе необходимо с 21 ноября по 11 декабря 2022 года направить по адресу kurzy@rsvk.cz заполненную заявку и конкурсную работу – выполненный перевод. В теме письма укажите «Конкурс переводов». Работа должна содержать исходный текст, текст перевода на чешском языке, имя и фамилию участника с указанием его возраста.

2. С 12 по 18 декабря 2022 года жюри в составе трех человек оценивает конкурсные работы по 10-балльной шкале.

3. Результаты конкурса объявляются 19–21 декабря 2022 года. Награждение победителей и участников будет проходить в Русском доме в Праге.

4. Каждый участник конкурса получит сертификат об участии в конкурсе. Победители награждаются дипломами и подарками

Призовой фонд конкурса:
1 место – электронная книга pocketbook
2 место – сертификат на 1000 чешских крон (alza.cz)
3 место – сертификат на 500 чешских крон (alza.cz)

Партнер конкурса: Общественная организация Международный культурный институт (МКИ) «Ключ», Чешская Республика