Členové poroty

Nina Vrbovcová

v roce 1974 obdržela titul magistry poté, co ukončila s vyznamenáním Lvovskou univerzitu I. Franka na katedře slovanské filologie.  Během studia absolvovala krátké stáže na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Univerzitě M. Curie-Sklodowské v Lublině (Polsko).  V letech 1973-4 byla na roční stáži na Karlově univerzitě v Praze na katedře českého jazyka pro cizince. Aspiranturu ukončila v roce 1977v Institutu světové literatury v Kyjevě. Má titul kandidátky filologických věd.

Od roku 1980 pracuje jako simultánní tlumočnice na volné noze.  Od roku 1990 se stala členkou a zakladatelkou Asociace konferenčních tlumočníků ČR (ASKOT), člena Mezinárodní asociace konferenčních tlumočníků AIIC.  Za uplynulé období Nina tlumočila na vystoupeních a interview předních politiků a činitelů: B. Jelcina, M. Gorbačeva, V. Juščenka, V. Havla, V. Klause, V. Putina, B. Obamy, D. Medvěděva aj.

Jako tlumočnice pracovala pro nejvyšší orgány řízení ČR jako jsou: Kancelář prezidenta ČR, Parlament ČR, předsednictvo vlády, různá ministerstva. Byla zvána do Karlových Varů na Mezinárodní filmový festival a do Prahy na Mezinárodní televizní festival Gold Prague a rovněž Febio Fest.

Ninu Vrbovcovou často zvou na simultánní tlumočení do různých měst a zemí, např. do Vídně tlumočit pro IAEA (Mezinárodní agentura pro jadernou energii).

Nina je autorkou cyklu autorských programů „Bolše, čem suďba“. Pojednává o lidech, kteří tak či onak změnili svět. Hrdiny programů byli: M. Vladi, M. Cvětajevová, R. Nurejev aj., dokonce zámek Hvězda v Praze.

 Nina Vrbovcová ovládá ruský, český, ukrajinský, anglický, polský a slovenský jazyk.

PhDr. Michaela Valentová

nar. 1967

V letech 1985 – 1990 studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor moderní filologie – ruština, ukrajinština, se zaměřením na komparativní lingvistiku slovanských jazyků.

Od r. 1991 členka Jednoty tlumočníků a překladatelů (koncem 90. let členství v JTP ukončeno).

V praxi orientace na odborné překlady z a do ruštiny, z ukrajinštiny a z němčiny – především odborné texty z oblasti pracovního práva, obchodního práva, oblasti politiky a diplomacie, medicíny, techniky.

Lektorka ruštiny, jakož i češtiny a němčiny pro cizince.

V r. 2016 členka poroty v překladatelské soutěži vyhlášené RSVK pro posluchačečeských univerzit.

Natalija Volkova, Ph.D

Natalia Sergejevna Volkovová je doktorkou filologických věd, profesorkou ruského jazyka a literatury na 1. slovanském gymnáziu a na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze, předsedkyní Svazu ruskojazyčných spisovatelů ČR, čestnou členkou Svazu ruskojazyčných spisovatelů Bulharska, členkou Syndikátu novinářů ČR, literární vědkyní, básnířkou, překladatelkou, autorkou mnoha článků a publikací v různých novinách, časopisech, vědeckých a poetických sbornících ČR, RF, Rakouska, Německa, Polska, Bulharska a USA, několika sborníků veršů a prozaických a básnických  překladů (především z češtiny do ruštiny), mezi nimiž jsou taková kultovní česká díla, jako je film „Pelíšky“ J. Hřebejka či román Z. Jirotky „Saturnin“.

PhDr. Iva Novotná   

Vystudovala na Lomonosově univerzitě v Moskvě a na Karlově univerzitě v Praze. Studium Ekonomiky a tržního hospodářství – Univerzita Pittsburg.

Autorka metodologických studií a pracovních listů: výuka žáků – cizinců v české škole, příprava a výuka předškoláků – cizinců do školy. Spolupráce s nakladatelstvím Aladin.

Od roku 1996 pracuje jako soudní znalec a tlumočník, ředitelka Základní a jazykové  školy Věda.

Ludmila Nyklová

Ludmila Nyklová se narodila ve městě Orel.  Vystudovala Filologickou fakultu Moskevské státní univerzity M. Lomonosova.  V ČR žije trvale od roku 2005. Od roku 2006 vyučuje ruský jazy jako cizí v Kurzech ruského jazyka při Ruském středisku vědy a kultury v Praze.  Má ráda slovanské jazyky, české filmy, zajímá se o současnou ruskou literaturu.

Tento článek je dostupný v: Russian