Členové poroty

PhDr. Michaela Valentová

nar. 1967

V letech 1985 – 1990 studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor moderní filologie – ruština, ukrajinština, se zaměřením na komparativní lingvistiku slovanských jazyků.

Od r. 1991 členka Jednoty tlumočníků a překladatelů (koncem 90. let členství v JTP ukončeno).

V praxi orientace na odborné překlady z a do ruštiny, z ukrajinštiny a z němčiny – především odborné texty z oblasti pracovního práva, obchodního práva, oblasti politiky a diplomacie, medicíny, techniky.

Lektorka ruštiny, jakož i češtiny a němčiny pro cizince.

V r. 2016 členka poroty v překladatelské soutěži vyhlášené RSVK pro posluchačečeských univerzit.

Natalija Volkova, Ph.D

Natalia Sergejevna Volkovová je doktorkou filologických věd, profesorkou ruského jazyka a literatury na 1. slovanském gymnáziu a na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze, předsedkyní Svazu ruskojazyčných spisovatelů ČR, čestnou členkou Svazu ruskojazyčných spisovatelů Bulharska, členkou Syndikátu novinářů ČR, literární vědkyní, básnířkou, překladatelkou, autorkou mnoha článků a publikací v různých novinách, časopisech, vědeckých a poetických sbornících ČR, RF, Rakouska, Německa, Polska, Bulharska a USA, několika sborníků veršů a prozaických a básnických  překladů (především z češtiny do ruštiny), mezi nimiž jsou taková kultovní česká díla, jako je film „Pelíšky“ J. Hřebejka či román Z. Jirotky „Saturnin“.

PhDr. Iva Novotná   

Vystudovala na Lomonosově univerzitě v Moskvě a na Karlově univerzitě v Praze. Studium Ekonomiky a tržního hospodářství – Univerzita Pittsburg.

Autorka metodologických studií a pracovních listů: výuka žáků – cizinců v české škole, příprava a výuka předškoláků – cizinců do školy. Spolupráce s nakladatelstvím Aladin.

Od roku 1996 pracuje jako soudní znalec a tlumočník, ředitelka Základní a jazykové  školy Věda.

Ludmila Nyklová

Ludmila Nyklová se narodila ve městě Orel.  Vystudovala Filologickou fakultu Moskevské státní univerzity M. Lomonosova.  V ČR žije trvale od roku 2005. Od roku 2006 vyučuje ruský jazy jako cizí v Kurzech ruského jazyka při Ruském středisku vědy a kultury v Praze.  Má ráda slovanské jazyky, české filmy, zajímá se o současnou ruskou literaturu.

Tento článek je dostupný v: Russian