Радуга-Duha

Soutěž pro začínající překladatele „РАДУГА-DUHA“

Ruské středisko vědy a kultury v Praze vyhlašuje soutěž pro začínající překladatele „РАДУГА-DUHA“!

Dne 15. prosince 2020 byly vyhlášeny výsledky soutěže pro začínající překladatele „RADUGA – DUHA“.

Ruské středisko vědy a kultury v Praze blahopřeje všem účastníkům a výhercům soutěže!

„DUHA“ – 1. stupeň obtížnosti (od 11 do 15 let)

1. místo – Filip Kohout

2. místo – Eduard Vojvodík

3. místo – Artur Mutina

„RADUGA” – 2. stupeň obtížnosti (od 16 do 19 let)

1. místo -Kryštof Mec

2. místo – David Mráz

3. místo – Adéla Krylová

„RADUGA-DUHA“ – 3. stupeň obtížnosti (od 20 do 25 let)

1. místo – Jana Gročková

2. místo – Diana Řeháčková

3. místo – Alena Košáková

Ty, kdo neobdrželi své diplomy a ceny žádáme, aby osobně nebo prostřednictvím svého zástupce kontaktovali Lilii Lukjanovovou (nauka@rsvk.cz) a obdrželi cenu z ruky do ruky. Pište nám!

PODMÍNKY ÚČASTI

1. Soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež ve věku od 11 do 25 let, kteří umí číst a psát ve dvou jazycích – češtině a ruštině.

2. Každý účastník poskytne  překlad textu (úryvky textů) z ruštiny do češtiny.

3. V soutěži  jsou tři  stupně obtížnosti:      

1) «DUHA» – 1. stupeň obtížnosti (od 11 do 15 let);   

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=91EE034372641169!38811&ithint=file%2cdocx&authkey=!ABh0EF7rn8ROEJs

2) «РАДУГА» (dva úryvky) – 2. stupeň obtížnosti (od 16 do 19 let);

https://1drv.ms/u/s!AmkRZHJDA-6Rgq8hfsxKFTxQGKrJrg?e=M5YgPH

3) «РАДУГА-DUHA» (dva úryvky) – 3. stupeň obtížnosti (od 20 do 25 let); 

https://1drv.ms/u/s!AmkRZHJDA-6Rgq8oj1d8fQFolWu_2Q?e=fhobJi

Účastník si vybere zabarvený úryvek/ úryvky, odpovídají stupni obtížnosti . Úryvky textu k překladu jsou zvýrazněny různými barvami (červená – 3.stupeň obtížnosti , žlutá – 2. stupeň obtížnosti, zelená –  1. stupeň obtížnosti).

4. Překlady musí účastníci provádět samostatně, bez pomoci rodičů a učitelů.

PŘEKLADY S POUŽITÍM GOOGLE PŘEKLADAČE BUDOU VYŘAZENY!

HARMONOGRAM SOUTĚŽE

 1. Účastníka do 18 let v soutěži registruje jeho zákonný zástupce.

Pro účast v soutěži je nutné vyplnit a podepsat Přihlášku, Souhlas s podmínkami  účasti a se zpracováním osobních údajů

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=91EE034372641169!38830&ithint=file%2cdocx&authkey=!AFot8kTT03aBwn8

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=91EE034372641169!38832&ithint=file%2cdocx&authkey=!ANq5wCGmTS4g5HI
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=91EE034372641169!38831&ithint=file%2cdocx&authkey=!ABra3Nc-oQUTIKg

a odeslat doklady na  nauka@rsvk.cz (tyto přihlášky účastníků jsou k dispozici pouze organizátorům soutěže a členům poroty).                                              

2. Registrace bude zahájena  15. září a potrvá do 01. listopadu 2020.

3. Odevzdání překladů probíhá od 01. do 05. listopadu 2020 následovně:účastnik odevzdá příspěvek v elektronické podobě zasláním na e-mail: nauka@rsvk.cz. Do předmětu e-mailu uveďte: «Soutěž překladů».

4. Příspěvek má být uložen jako samostatný textový soubor, pojmenovaný podle jména a příjmení účastníka. Každý soubor má obsahovat: originální text, přeložený text,  autora,  příjmení, jméno účastníka a jeho věk.

5. Od 05. listopadu do 15. prosince hodnotí porota nejméně tří znalců práci v 10 bodové stupnici.

6. Slavnostní předání cen vítězům a účastníkům se bude konat v budově RSVK v Praze (prosinec 2020).

7. Každý účastník soutěže obdrží certifikát, který potvrzuje, že přeložil text z ruštiny do češtiny. Vítězové dostanou diplomy a dárky.

Pro osoby starší 18 let je vyhlášena speciální cena – letní škola ruského jazyka v Rusku (LETENKY SI PLATÍ ÚČASTNÍK SÁM).

Podle výsledků soutěže pořadatelé vydají knihu s překlady účastníků.

Tento článek je dostupný v: Russian