Výstava „Pruské cesty Karla IV.“ v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze

Výstava „Pruské cesty Karla IV.“ v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze

1. prosince, čtvrtek, 17:00, Křišťálový sál.

Dne 1. prosince 2016 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze uskuteční vernisáž výstavy „Pruské cesty Karla IV“., jež je věnována 700. výročí narození císaře Svaté říše římské a českého krále Karla IV. Výstava je připravena Kaliningradským oblastním historicko-uměleckým muzeem ve spolupráci se Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR a společností Praga Mystica, s.r.o.
Karel IV., český král a císař Svaté říše římské, se narodil 14. května 1316 a od roku 1333 vládl v Česku jako markrabě moravský. Byl to vzdělaný, nábožný a cílevědomý císař a současně chladnokrevný stratég a zkušený diplomat, který po sobě zanechal důležitou stopu v české a evropské historii.
Historie Kaliningradské oblasti je úzce spjata s významnými českými činiteli a vladaři. V roce 997 na Sambijský poloostrov, který byl osídlen pohanskými pruskými kmeny, přijel pražský biskup Adalbert (Vojtěch). Zde zahynul mučednickou smrtí ve jménu křesťanské víry. Památku na svatého patrona Pruska si obyvatelé Kaliningradské oblasti uchovali dodnes.
Ruské město Kaliningrad píše svoji historii od roku 1255, kdy český král Přemysl Otakar II. založil pevnost Königsberg, jež se stala nejsevernějším a současně i nejvýchodnějším místem putování Karla IV. Je s určitostí známo, že byl v Prusku dvakrát – v letech 1336-1337 a 1344 – 1345.
Výstava „Pruské cesty Karla IV.“ vypovídá o málo známých a zajímavých stránkách rusko-české historie. Na výstavě jsou představeny kopie vyobrazení a fotografií muzejních exponátů z fondů Kaliningradského oblastního historicko- uměleckého muzea a rovněž ze sbírek společnosti Praga Mystica, s.r.o.