Výstava děl Filippa Maljavina v Náchodě

Výstava děl Filippa Maljavina v Náchodě

24. června — 10. září, Smiřických 272, Náchod
Výsta

va „Vášeň pro barvu. Filip Maljavin“ se uskuteční v Galerii výtvarného umění v Náchodě ve dnech 24. června — 10. září 2017.
Filipp Maljavin (1869 – 1940) byl jedním z nejvýznamnějších malířů XX. století. Narodil se v roce 1869 v Samarské gubernii. Svoji tvorbu začínal kreslením ikon. Všiml si ho sochař Beklemišev a poté začal studovat na Císařské akademii umění. Po absolvování akademie odjel do Paříže, kde měl jeho obraz „Smích“, jenž byl ve vlasti ohodnocen jako bezobsažný, obrovský úspěch. Maljavin obdržel zlatou medaili.
V roce 1922 pod záminkou organizace výstavy emigroval do Francie. Málokdo ví, že se v Česku nachází velká sbírka jeho děl. Je to spojeno s velkou personální výstavou jeho obrazů, kterou zde v roce 1933 pořádalo české sdružení malířů Myslbek. Maljavin byl v té době uznávaným a drahým umělcem. Modelem mu stáli králové a diplomaté, politici, pěvci i vědci. Výstava ukáže bohaté dědictví malíře, který nepřijal bolševický režim a od roku 1922 žil v emigraci ve Francii. Divák uvidí více než 40 děl, včetně krásného ohromného plátna akademického období Maljavina „Kamenščiki“ (Kameníci).
Organizátoři rovněž představí grafická díla Maljavina ze státních a soukromích sbírek z Česka a Německa. Výstava je doprovázena odborným, bohatě ilustrovaným katalogem ve dvou jazycích – ruském a českém, jenž obsahuje i čtyři úvodní články, seznam děl a bibliografii.