Studium v Rusku ve školním roce 2016/2017

Studium v Rusku ve školním roce 2016/2017

Vyhlašujeme nábor studentů na studium v Rusku ve školním roce 2016/2017 na náklady státního rozpočtu Ruské federace.

Cizinci mají právo samostatného výběru vzdělávacího zařízení v Ruské federaci.

Se studijními programy a směry je možné se seznámit na webu: www.russia-edu.ru.

Přijímání probíhá na základě studijních programů středního profesionálního, vysokoškolského a doplňkového profesionálního vzdělání (zvýšení kvalifikace).

Přijetí probíhá na následující studium:

-​ plný kurz studia (bakalářský a magisterský studijní program, vědecká aspirantura, doktorský studijní program),

-​ krátké stáže (od semestru do roku),

-​ letní škola ruského jazyka,

-​ letní škola ruského jazyka pro učitele ruského jazyka.

Pro cizí občany, kteří nedostatečně ovládají ruský jazyk, se počítá s přípravným ročním kurzem ruského jazyka.

Přihlášku mohou podat občané České republiky – studenti, učitelé, akademičtí pracovníci a rovněž ruští krajané, žijící v ČR.

Všichni zájemci mohou podat přihlášku v elektronické podobě na adresu: nauka@rsvk.cz do 25. prosince 2015. V přihlášce je třeba uvést osobní údaje, zvolený program a termín studia. Všechny otázky je možné zadat na tel. č. +420 721 357 092 – Oddělení vědy a vzdělání Ruského střediska vědy a kultury.

Tento článek je dostupný v: Russian