Členové poroty

Galina Artěmjevová je současná ruská spisovatelka a lingvistka.

Galina Markovna se narodila ve vesnici Kamenka v Penzenské oblasti a o dva a půl roku později byla převezena do Moskvy, kde se její výchovy ujala teta. Artěmjevová byla zvídavé dítě, od dětství hodně četla, měla ráda divadlo. Po škole se dívka stala studentkou Moskevské státní pedagogické univerzity. Poté, co získala diplom s vyznamenáním, Galina pokračovala ve vzdělávání a brzy obhájila disertační práci o sémantice a stala se kandidátem filologických věd.

Hovoří několika evropskými jazyky. Kniha „Legendy, pohádky a mýty západních Slovanů“, kterou sestavila a přeložila z českého jazyka, se stala bestsellerem.

V roce 2018 získala Galina Lifšic – Artěmjevová medaili Josefa Jungmanna (Česká republika) za mimořádný přínos k rozvoji kulturního dialogu slovanských národů.

Kromě filologie má Galina Artěmjevová i psychologické vzdělání. Vystudovala 3. vídeňskou školu psychoanalýzy a Moskevský institut psychoanalýzy.

Je autorkou více než 35 knih, včetně beletrie, monografií o sémantice, studie o Mandelštamovi a knih o praktické psychologii a logoterapii.

Dnes Galina Lifšic přednáší a zabývá se výzkumnou činností.

PhDr. Michaela Valentová

nar. 1967

V letech 1985 – 1990 studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor moderní filologie – ruština, ukrajinština, se zaměřením na komparativní lingvistiku slovanských jazyků.

Od r. 1991 členka Jednoty tlumočníků a překladatelů (koncem 90. let členství v JTP ukončeno).

V praxi orientace na odborné překlady z a do ruštiny, z ukrajinštiny a z němčiny – především odborné texty z oblasti pracovního práva, obchodního práva, oblasti politiky a diplomacie, medicíny, techniky.

Lektorka ruštiny, jakož i češtiny a němčiny pro cizince.

V r. 2016 členka poroty v překladatelské soutěži vyhlášené RSVK pro posluchačečeských univerzit.

Ludmila Nyklová

Ludmila Nyklová se narodila ve městě Orel.  Vystudovala Filologickou fakultu Moskevské státní univerzity M. Lomonosova.  V ČR žije trvale od roku 2005. Od roku 2006 vyučuje ruský jazy jako cizí v Kurzech ruského jazyka při Ruském středisku vědy a kultury v Praze.  Má ráda slovanské jazyky, české filmy, zajímá se o současnou ruskou literaturu.

Tento článek je dostupný v: Russian