Mládežnická sekce konference

V rámci mezinárodní vědecké a praktické konference „Česká republika, slovanský svět a jejich sousedé: otázky dějin a kultury“ k 170. výročí významného českého historika a spisovatele Aloise Jiráska Ruský dům v Praze zve žáky a studenty, aby se zúčastnili mládežnické sekce konference.

Ruský dům v Praze zve 16. října žáky a studenty k účasti na mezinárodní mládežnické konferenci, věnované 170. výročí narození Aloise Jiráska.

Nominace mezinárodní mládežnické konference, věnované 170. výročí narození Aloise Jiráska:

– nejlepší školní projekt (prezentace);

-nejlepší projekt (prezentace) studenta střední školy nebo gymnázia;

– nejlepší studentský projekt (prezentace).

Požadavky:

– čas na představení projektu (prezentace, film) do 7 minut,

– formáty: prezentace, film, kvíz (stejně jako i všechny ostatní),

– téma musí souviset se jménem Aloise Jiráska (například: „Jméno Aloise Jiráska na geografické mapě Česka“, „Rusko-český slovníček podle děl Aloise Jiráska“, „Husitské hnutí v díle Aloise Jiráska” „Dílo Aloise Jiráska v kinematografii“). Projekty lze podávat v českém i ruském jazyce.

Přihlásit se můžete písemně na naukarsvk@post.cz do 10. října 2021. V žádosti musíte uvést příjmení a jméno, věk a název prezentace (projektu).

Vítězové představí své projekty 29. října 2021 v online formátu na mezinárodní konferenci „Česko, slovanský svět a jejich sousedé: otázky historie a kultury“,  věnované 170. výročí narození Aloise Jiráska.

Účastníci obdrží pamětní diplomy a vítězové ceny a upomínkové předměty od našeho partnera – Rusko-českého centra (Krasnodar).

Dne 29. října 2021 pořádají další (XV.) mezinárodní vědeckou a praktickou konferenci „Česká republika, slovanský svět a jejich sousedé: otázky dějin a kultury“ k 170. výročí významného českého historika a spisovatele Aloise Jiráska.

Zveme vás k účasti na práci fóra. K diskusi jsou doporučeny následující otázky:

– historické a literární dědictví A. Jiráska, otázky dějin českého a slovanského osvícenství;

– otázky metodologie a historiografie slovanských zemí a národů;

– legendy a tradice, eposy a historické písně Slovanů jako historický pramen;

-otázky společensko-politického, ekonomického a kulturního rozvoje České republiky;

– problémy mezinárodních vztahů slovanských zemí a jejich sousedů ve středověku, nové a moderní době;

– Slované a jejich sousedé v zrcadle etnokulturních stereotypů a národní mytologie;

– problémy vztahu mezi Slovany a jejich sousedy.

Žádáme vás, abyste do15. srpna 2021 zaslali přihlášku s uvedením tématu vašeho vystoupení a informacemi o autorovi a do 15. září 2021 – text referátu ve formě článku ke sborníku materiálů konference. Vydání knihy je plánováno na začátek fóra.

Věnujte prosím pozornost následujícím parametrům návrhu materiálu. Název – velkými písmeny, uprostřed stránky, v ruštině a angličtině, celé jméno autora v ruštině a angličtině, místo a adresa zaměstnání v ruštině a angličtina, krátká anotace (300–500 znaků s mezerami) v ruštině a angličtině, klíčová slova do 8 slov v ruštině a angličtině. Okraje: pravý 2,5 cm, levý 2,5 cm, horní 2,5 cm, spodní 3 cm, číslování stránek dole uprostřed. Písmo hlavního textu materiálů: velikost 16, řádkování 1. Odkazy v hranatých závorkách s pořadovým číslem, jejich dekódování je uvedeno na konci textu jako „Poznámky“, ve kterých jsou citované (zmíněné) zdroje  seskupeny v uvedeném pořadí. V bibliografickém popisu zdroje musí být uvedeno místo vydání a jméno vydavatele (s výjimkou periodik), rok vydání. Odkazy jsou uváděny v souladu s normou GOST R 7.0.5 2008 „Bibliografický odkaz“. Objem materiálů není větší než 0,5 tištěného listu. (20 000 znaků s mezerami).

Texty vystoupení zasílejte na adresy: vartaneg@yandex.ru – Vartanjan Egnare Gajkovně; vim12@rambler.ru – Olegu Vladimiroviči Matvejevovi.

Doufáme, že vás uvidíme mezi účastníky fóra.

QRCode для The Czech Republic, the Slavic world and their neighbors issues of history and cultureRegistraci můžete uskutečnit na: https://forms.office.com/r/u0ktZA838b

Tento článek je dostupný v: Russian