Kulatý stůl věnovaný projektu NIKA v RSVK v Praze

Kulatý stůl věnovaný projektu NIKA v RSVK v Praze

27. října, čtvrtek, 10:00, Křišťálový sál

 

Akce je věnována projednání koncepce projektu NIKA, vzájemnému působení v jeho rámci ruských a českých vědců a rovněž možnostem účasti českých studentů na výzkumu v Dubně. Účastníky kulatého stolu budou zástupce ředitele Spojeného ústavu jaderných výzkumů (Dubna), doktor fyziko-matematických věd Richard Lednicki a jiní vědci, kteří jsou zapojeni do projektu NIKA.

Název NIKA (NICA) je odvozen od Nuclotron-based Ion Collider Facility a současně od jména řecké bohyně Vítězství. Na zařízení NIKA se vědci pokusí kopírovat proces prvních okamžiků vzniku vesmíru před několika miliardami let. V podstatě  – zrození našeho světa.

Spojený ústav jaderných výzkumů byl založen v roce 1956 na bázi Institutu jaderných problémů AV Sovětského svazu. Nachází se ve městě Dubna.  Za velký přínos institutu do moderní fyziky byl 105. prvek periodické tabulky Mendělejeva pojmenován  dubnium a 114. flerovium na počest akademika Georgije Fljorova. V současnosti má institut 7 laboratoří. Hlavní oblasti výzkumu jsou jaderná fyzika, fyzika elementárních částic a fyzika kondenzovaných hmot.

Richard Lednicki je autorem více než 400 publikací a přehledů v oblasti fyziky.

Kulatý stůl proběhne v anglickém jazyce. Registrace zájemců na e-mailu: akalitina@yandex.ru