Kulatý stůl «Dětská diplomacie: co můžeme udělat pro mír a spolupráci našich zemí?

Kulatý stůl «Dětská diplomacie: co můžeme udělat pro mír a spolupráci našich zemí?

28. srpna, pondělí, Křišťálový sál, 10:00

Kulatého stolu se zúčastní studenti Gymnázia č.1z Novosibirsku, čeští žáci a studenti a rovněž účastníci dětského setkání v rámci 35. zasedání OSN, které skončilo 23. června v Ženevě.

Delegace Ruské federace se aktivně zúčastnila zasedání, důsledně se přidržovala linie, která nepřipouští politizaci činnosti v oblasti ochrany práva, její využívání k vměšování se do vnitřních záležitostí suverénních států.  Byla rovněž zdůrazněna důležitost zachování rovnoprávné spolupráce na principu vzájemné úcty ve sféře ochrany práv. Pozornost byla zaměřena i na to, že praxe přijímání politicky angažovaných rezolucí a destruktivní kritika na adresu států nenapomáhá ani zlepšení v nich situace s ochranou práv, ani rozšiřování jejich dialogu s mezinárodními ustanoveními.

Vstup volný!

Tento článek je dostupný v: Russian