O středisku

Без-имени-2
Ruské středisko vědy a kultury v Praze (RSVK) zahájilo svoji činnost v roce 1971. Je zahraničním zastupitelstvím ruské Federální agentury pro záležitosti společenství nezávislých států, krajanů žijících v zahraničí a mezinárodní humanitární spolupráci (Rossotrudničestvo) a nachází se na adrese: Praha 6, Na Zátorce 16.

Hlavní činností RSVK je příprava a realizace programů a akcí v oblasti kultury, vědy a vzdělávání, podpora ruského jazyka.

Jednou z předních úloh RSVK v Praze je seznamování místního obyvatelstva s historií a kulturou národů Ruské federace, současným životem Ruska, jeho kulturním, vědeckým a ekonomickým potenciálem.

Středisko pomáhá při navazování a rozvoji styků ruských organizací a struktur s partnery v České republice, vytváření příznivých podmínek pro rozšiřování vzájemně výhodné rusko-české spolupráce.

Důležitou oblastí činnosti RSVK v Praze je uspokojování kulturních, vědeckých a vzdělávacích potřeb krajanů, žijících v Česku, podpora jejich národní identity a styků s historií vlasti.

RSVK pomáhá občanům ČR, kteří chtějí studovat v Rusku. Od roku 2014 je Rossotrudničestvo koordinátorem výběru zahraničních občanů a krajanů, kteří mají zájem o bezplatné studium v Rusku na státních náklady.

Při RSVK již mnoho let fungují profesionální kurzy ruského jazyka. Všichni zájemci mohou ve středisku udělat zkoušku z ruského jazyka a získat potvrzení odpovídající mezinárodním standardům. Každý rok středisko organizuje pro českou mládež mezinárodní letní školu ruského jazyka.

V RSVK působí knihovna, ve které se nachází 15 000 knih na různá témata.

Při RSVK pracují zájmové kroužky a studia pro děti a mládež.

Tento článek je dostupný v: Russian