Národní diplomacie

Národní diplomacie je společná činnost státních a nestátních organizací, zaměřená na rozšíření mezinárodních veřejných styků států. Mezi úkoly Rossotrudničestva patří produktivní vzájemná spolupráce mezi různými nevládními fondy, asociacemi, svazy a jinými organizacemi Ruska.

Moderní Rusko má ohromný potenciál pro rozvoj veřejné diplomacie. Její nejdůležitější oporou je „ruský svět“ – miliony lidí v zahraničí, jež cítí potřebu udržovat spojení s Ruskem, ruským jazykem a kulturou.

Možnosti „měkké síly“ nejvíce odpovídají těm úkolům, které dnes stojí před Ruskou federací z vnějšku: zabezpečení příznivého prostředí, vytvoření modernizačních aliancí, zesílení euroasijské integrace.

Veřejná diplomacie nejen napomáhá upevňování sympatií vůči naší zemi, podporuje i posun na společenské a mezilidské úrovni při rozvoji konkrétních zahraničněpolitických zájmů státu.

Tento článek je dostupný v: Russian