Světový festival mládeže

Ve dnech 14.- 22. října 2017 se v Rusku, v olympijském městě Soči, uskuteční XIX. světový festival mládeže a studentstva.

Mládežnické festivalové hnutí začalo v roce 1945, kdy na Světové konferenci mládeže v Londýně byla založena Světová federace demokratické mládeže (SFDM).

První světový festival mládeže a studentstva se uskutečnil v roce 1947 v Praze. Zúčastnilo se jej 17 tisíc chlapců a dívek ze 71 zemí. Všech 27 festivalových dnů bylo zaplněno akcemi, setkáními, uměleckými a sportovními vystoupeními.

V rámci festivalu se uskuteční výstavy (např. „Planeta XXI“, „Historie festivalového hnutí“), veletrh solidárnosti, umělecké dílny, módní přehlídka současných ruských designérů, filmový festival, džezový festival, show „Ruský balet“, dílny výuky street dance a sportovní akce (např. cyklistický maraton, běh na 2017 metrů). Uskuteční se setkání …

Účastníky se mohou stát mladí lidé ve věku 18-35 let, kteří zaujímají aktivní životní pozici, mají svou oblíbenou profesi, váží si zájmů své země, pokládají se za součást světového společenství a patří do jedné z následujících kategorií: lídři mládežnických nekomerčních organizací; mladí novináři; mládež, jež …

Ve dnech 14.- 22. října 2017 se v Rusku, v olympijském městě Soči, uskuteční XIX. světový festival mládeže a studentstva. Mládežnické festivalové hnutí začalo v roce 1945, kdy na Světové konferenci mládeže v Londýně byla založena Světová federace demokratické mládeže (SFDM). První světový festival mládeže …