Мероприятия

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского предлагает 2 летние школы в июле и августе иностранным студентам, которые заинтересованы в изучении русского языка и хотели бы углубить свои познания в области русской культуры. Летняя школа русского языка и культуры в июле – это 3-недельная интенсивная программа, …

Dne 16. února 2017 se v Ruském středisku vědy a kultury (RSVK) v Praze konal IV. celostátní metodicko-praktický seminář rusistů „Maslenica“ (obdoba českého masopustu), věnovaný oslavám tohoto tradičního ruského svátku. Akci pořádalo Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR ve spolupráci s Českou asociací rusistů a Česko-ruskou společností. Zúčastnilo se jí …

Dne 14. února 2017 na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci proběhla prezentace systému ruského vzdělání. Prezentace byla připravena a uskutečněna Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR. Vedoucí oddělení vědy a školství Ruského střediska vědy a kultury v Praze Veronika Novoselovová podrobně pověděla o systému ruského vzdělání, o možnostech a …

Dne 11. února 2017 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze uskutečnil koncert vážné hudby, na kterém vystoupili mladí umělci Ilona Pavlovová (soprán) a Anton Varencov (baryton). Akce byla připravena za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR. Ilona Pavlovová vystudovala Ruskou akademii …

Dne 10. února 2017 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze konalo vystoupení bulharského klavíristy Georgije Mundrova – účastníka VIII. mezinárodního hudebního festivalu Eduarda Nápravníka, věnovaného 100. výročí úmrtí tohoto významného českého dirigenta a skladatele. Akce byla připravena organizačním výborem festivalu …

Dne 7. února 2017 se na 1. slovanském gymnáziu v Praze konala prezentace systému ruského vzdělání a možností studia v Rusku. Akce byla připravena Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR. Studenti s velkým zájmem sledovali prezentaci, na které se seznámili nejen se systémem vzdělání, ale i se státním zřízením Ruské federace, …

Dne 6. února 2017 se v Ostravě konal vzpomínkový večer u příležitosti 75. výročí Stalingradské bitvy a 73. výročí úplného osvobození Leningradu od fašistické blokády. Akce byla organizována Česko-ruskou společností a Ostravským ruským domem za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR. Večer zahájil předseda Česko-ruské společnosti dr. …

Dne 6. února 2017 se na gymnáziu města Jeseník konala prezentace Nižněgorodské oblasti a ruského vysokoškolského vzdělání. Akce byla připravena Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR. Profesorka katedry mezinárodních vztahů a politologie Nižněgorodské státní lingvistické univerzity N. Dobroljubova S. Kolobovová vystoupila se zajímavou prezentací Nižního Novgorodu a Nižněgorodské oblasti. …

1 2 3 77